Beter met de jaren, dag 1

Deze vorming maakt deel uit van het traject "Professionele ontwikkeling • Beter met de jaren". Meer info over dit traject vind je hier.


Tijdens het traject maak je een balans op van je professionele ontwikkeling, verken je nieuwe perspectieven en zet je concrete doelen uit voor je verdere loopbaan. Je wordt op weg gezet om met deze perspectieven en doelen daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Reflecteren, kaderen van ervaringen, uitwisselen met collega’s uit andere scholen en herbronnen zijn de ingrediënten van dit traject. Respect voor je eigenheid en voor de concrete schoolcontext waarin je werkt, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.