De spirituele en religieuze gevoeligheid van jongeren ontwikkelen


Het instituut voor jeugdpastoraal van de Duitse salesiaanse provincie heeft op basis van studiewerk en praktijkervaringen een interessant model uitgewerkt om de religieuze ontvankelijkheid die aanwezig is in jongeren te ontwikkelen. Voor deze vormingsdag werken we daarom samen met Katharina Karl (verantwoordelijke) en Angelika Gabriel (stafmedewerker) van deze dienst. Zij spreken in het Duits maar er wordt voor vertaling gezorgd.

We maken kennis met hun onderzoek en het model dat daaruit gegroeid is. Vanuit deze achtergronden gaan we op zoek naar de mogelijkheden om in ons schoolpastoraalaanbod jongeren de kans te bieden hun spirituele en religieuze ontvankelijkheid aan te spreken en te ontplooien.

Deze vorming sluit aan bij de pastorale inspiratie- en ontmoetingstweedaagse. We rusten je toe om met wat je daar zelf mocht ervaren aan de slag te gaan, binnen je eigen schoolcontext. Daarbij hebben we zowel oog voor inhoudelijke verbreding en achtergronden als voor methodische en praktische aspecten.

Deze dag richt zich in de eerste plaats tot de deelnemers aan de pastorale inspiratie- en ontmoetings-tweedaagse maar wordt zo uitgewerkt dat ook andere geïnteresseerden nog kunnen aansluiten.