Infonamiddag Don Bosco en zijn erfgoed 2020-2022

Opzet

Dit meerjarig programma wil aan een heterogene groep deelnemers de kans bieden hun kennis en ervaring in verband met Don Bosco en zijn pastoraal-pedagogische aanpak te verdiepen met het oog op het vergroten van hun salesiaanse deskundigheid.
Tevens wil het hen toerusten om de verworven inzichten zelf te hanteren en ook door te geven in hun werkveld. Het beoogt de vorming van multiplicatoren.


Inhoud

In deze twee jaar durende cursus leer je de belangrijkste aspecten van het leven, de pastorale bewogenheid en de pedagogische opties van Don Bosco kennen. Dit gebeurt steeds met aandacht voor de relevantie hiervan binnen jouw werkcontext. Je verwerft handvatten om de verworven inzichten zelf te hanteren en door te geven aan collega’s in je eigen werkomgeving.

Op de infonamiddag krijg je meer info over het inhoudelijk programma, de verwachtingen vanuit de begeleiding, de exacte data, enz. Je krijgt ook zelf de kans om vragen te stellen.

Voor wie?

Je wil als beroepskracht of vrijwilliger bijdragen tot het actualiseren van het pastoraal-pedagogische erfgoed van Don Bosco. Je engageert je om het geleerde in de praktijk te brengen: in je eigen werk én in je organisatie.