Met zorg afronden

De eindmeet van je professionele onderwijsloopbaan is in zicht. Dat brengt heel wat gevoelens, vragen, etc. met zich mee. Op pensioen gaan is een ingrijpend gebeuren. Tijdens de vormingsdag staan we hierbij stil en willen we je toerusten om de laatste fase uit je onderwijsloopbaan mooi af te ronden. Wat vind jij belangrijk om door te geven? Op welke manier wil je dat doen? Hoe bereid je je pensionering voor? Wat neem je mee naar de nieuwe levensperiode die zich aandient? Op welke manier wil en kan je nog betrokken zijn op het schoolgebeuren en het salesiaanse project na je pensioen? Je krijgt tijdens de dag tijd en ruimte om hierover te reflecteren en uit te wisselen met collega’s van andere scholen.