ZILL-ig werk maken van pastoraal - dag 1


Samen gaan we op zoek naar hoe we vanuit de pastorale werking een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van ZILL en hoe ZILL ons pastoraal aanbod kan verrijken.

Zin in… verwijst naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting, optimisme in de toekomst, geloof in groei, nieuwsgierig zijn, verwachtingsvol uitkijken naar … Zin in… verwijst ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en diepere betekenis geven aan dingen. In dit traject onderzoeken we hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers, hoe ze waarden leren vooropstellen, keuzes durven maken, tot zinvol handelen en samenleven komen. We verkennen een aantal uitdagende vragen. Hoe maken we leerlingen en leerkrachten weerbaar tegen onze gepolariseerde samenleving? Hoe kan ZILL ons inspireren in het beleven van onze christelijke identiteit op school? Wat is de kracht van dialoog in ZILL?

Een traject voor iedereen die mee wil werken aan een levendige en ZILL-ige pastorale werking op school.