ZinVindingscoaches, dag 3

Deze vorming maakt deel uit van het traject "Pastorale & spirituele groei • ZinVindingscoaches". Meer info over dit traject vind je hier.


Vandaag zingeving ter sprake brengen is niet eenvoudig. Anderzijds is de behoefte hieraan heel groot. Zowel leerkrachten als jongeren worden op allerlei manieren geconfronteerd met kwetsbaarheid, gevolgen van economische en sociale evoluties, hoge verwachtingen, stress en sociale druk. Ons opvoedingsproject daagt je uit om vanuit de evangelische inspiratie het samen zoeken naar zin als een dienst aan te bieden. Via een driedaags traject, i.s.m. de vzw ZinVinding, willen we je als ‘ZinVindingscoach’ toerusten om in je eigen context anderen te ondersteunen en uit te dagen om ‘vaardig met zin’ te worden. Hiervoor reiken we een aantal coachingsvaardigheden, expressie- en communicatietechnieken aan. We ondersteunen je om hiermee aan de slag te gaan in je eigen school.