Opnieuw van Don Bosco vertrekken • De spirituele affiniteit tussen Franciscus van Sales en Don Bosco


Een studiedag met Eunan McDonnell (sdb)

Inhoud

De verbanden tussen Don Bosco en Franciscus van Sales zijn legio. Don Bosco heeft aan verschillende van zijn initiatieven en werken de naam van Franciscus van Sales gegeven of deze naam eraan verbonden via het bijvoeglijk naamwoord ‘salesiaans’, afgeleid van de heilige bisschop van Genève. 

  • Het eerste Oratorio in Valdocco kreeg in 1844 de naam van de H. Franciscus van Sales.
  • Het kapelletje van het Oratorio, toen nog in het kleine hospitaal van de H. Filomena bij de markiezin di Barolo werd in hetzelfde jaar ingewijd onder de naam van diezelfde heilige.
  • In 1852 publiceerde Don Bosco voor het Oratorio een eerste reglement waarin heel uitdrukkelijk naar de beschermheilige Franciscus van Sales wordt verwezen. 
  • In hetzelfde jaar nemen de jongens van het Oratorio de nieuwgebouwde kerk van Franciscus van Sales in Valdocco in gebruik. 
  • In 1854 worden de eerste volgelingen ‘salesianen’ genoemd. De sociëteit, onder de naam van de H. Franciscus van Sales wordt officieel opgericht in december 1959. 
  • In 1876 wordt de ‘Vereniging van de salesiaanse medewerkers’ door de H. Stoel definitief goedgekeurd.
  • Verschillende Don Boscokenners wijzen op een mogelijk verband tussen de ‘hartelijkheid’ in het preventief systeem van Don Bosco en de zachtmoedigheid die de bisschop van Genève kenmerkte.

Op basis van deze gegevens past het om ons volgende vragen te stellen: 
   Waarom heeft Don Bosco Franciscus van Sales gekozen? 
   Vanwaar zijn voorliefde voor deze heilige?
   Is het een bewuste keuze of berust dit op een toevallige samenloop
   van omstandigheden?
   Heeft Franciscus van Sales de pedagogische aanpak en spiritualiteit van Don Bosco
   beïnvloed? Indien ja, in welke mate en in welke zin?

Franciscus van Sales overleed dit jaar 400 jaar geleden (28 december 1622). Een ideale aanleiding om ons over deze vragen te buigen.

Gesprekspartner

Eunan McDonnell, sdb, beëindigde in 1994 zijn studies theologie aan de salesiaanse universiteit te Rome. Daarna onderrichte hij spiritualiteit en theologie in Ierland en Ethiopië. Hij publiceerde verschillende werken over de spiritualiteit van Franciscus van Sales. Op het ogenblik is hij provinciaal van de salesianen van Don Bosco in Ierland.

De lezingen zijn in het Engels.
Een Nederlandse vertaling is beschikbaar.

Programma

09.45u   Onthaal
10.15u   Eerste referaat
               De spirituele affiniteit tussen Franciscus van Sales en Don Bosco:
               salesiaanse invloeden

11.15u   Pauze
11.30u   Gelegenheid tot vragen stellen
12.30u   Middagmaal
14.00u   Tweede referaat:
               De spirituele affiniteit tussen Franciscus van Sales en Don Bosco:
               spiritualiteit van preventie

15.00u   Gelegenheid tot vragen stellen
15.45u   Afronding

Doelgroep

Iedereen die zich door Don Bosco of Franciscus van Sales wil laten inspireren, is van harte welkom: salesianen, zusters van Don Bosco, oblaten van Franciscus van Sales, leerkrachten, opvoeders, salesiaanse medewerk(st)ers, vrijwilligsters van Don Bosco, oud-leerlingen, leden van de salesiaanse kringen, sympathisanten.

Datum en plaats

Zaterdag 11 juni 2022
van 9.45 uur tot 16.00 uur

Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee
België

Info en inschrijvingen

Inschrijven voor 4 juni 2022

€ 25, inclusief broodjesmaaltijd en koffie.
Betaling kan enkel ter plaatse.
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

In gesprek met Don Bosco

Als dragers van het salesiaanse erfgoed worden we telkens opnieuw uitgedaagd om onze ervaringen in gesprek te brengen met de traditie én met de hedendaagse opvattingen en overtuigingen.
De aandacht voor de traditie is geen kwestie van nostalgisch terugblikken of krampachtig vasthouden, maar wel Don Bosco herontdekken vanuit historisch, pedagogisch en spiritueel perspectief om hem vandaag handen, voeten en een hart te geven.
De dialoog met actuele inzichten voorkomt een eenzijdige benadering van Don Bosco en maakt zijn persoon, pedagogie en spiritualiteit nog meer relevant voor deze tijd.
De leefwereld van Don Bosco is niet meer de onze. Wat hij aanvoelde over opvoeden vraagt om een vertaling naar onze tijd en onze context.
Don Bosco Vorming & Animatie draagt niet alleen bij tot die dialoog, maar wil zoveel mogelijk geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland bij dit gesprek betrekken.