2019-08-25 19:06:13 +0200

Als leidinggevende de salesiaanse identiteit waarborgen

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het salesiaanse karakter van je school. Maar hoe kan je deze identiteit samen met je personeelsleden verder uitbouwen? Dit traject biedt je de nodige handvatten.

Inhoud

Gedurende drie dagen (een tweedaagse en een vervolgdag) krijg je de kans om je kennis en achtergronden over Don Bosco en zijn erfgoed te verruimen en te reflecteren hoe je dit vandaag naar jouw context kan vertalen. Je staat uitdrukkelijk stil bij de uitdaging om het salesiaanse project in je school verder vorm te geven en te integreren in alle dimensies van je beleid. Je denkt na over je eigen functioneren als leidinggevende en krijgt concrete aanzetten om verder te groeien naar een doorleefde salesiaanse spiritualiteit.

Voor wie

Leden van de directie of het middenkader, die deze vorming dienen te volgen binnen de eerste 5 jaar van hun aanstelling.

Waar & Wanneer

Datum en locatie moeten nog bepaald worden.

Meer info via vormingenanimatie@donbosco.be