2019-05-26 12:14:52 +0200

Leren van elkaar na de opleiding 'Van leerkracht naar veerkracht'

Een lerend netwerk vormen om aan de slag te gaan met de inzichten uit het traject ‘Van leerkracht naar veerkracht’.

Het is één ding om pedagogische modellen en theorieën over klasmanagement te kennen en te kunnen duiden. Maar het is nog iets anders om ze ook daadwerkelijk toe te passen wanneer het nodig is. Dit intervisietraject richt zich tot diegenen die graag willen doorgroeien na de leerkracht-veerkracht opleiding. Het biedt je een lerend netwerk van collega’s. Door uitwisseling en uitdaging geeft het jou de nodige ondersteuning en feedback om de inzichten uit het leerkracht-veerkracht traject in jouw praktijk te integreren en zinvol te leren inzetten.