2019-05-26 12:15:26 +0200

Van leerkracht naar veerkracht

We worden op school meer en meer geconfronteerd met complexe situaties, met probleemgedrag van kinderen en jongeren binnen en buiten de klas. Daarom is het onmisbaar om de handen in elkaar te slaan. Veerkracht als leerkracht ontwikkel je door buiten de muren van je klas te treden. Samen met vele partners kan je op zoek gaan naar een gepaste aanpak. In dit traject bieden we jou achtergronden, methodieken, gelegenheid tot uitwisseling en oefenkansen. We versterken je vaardigheden om verbindend school te maken en vanuit veerkracht bij te dragen aan het welbevinden van kinderen, jongeren, collega’s en ouders.