2019-05-26 12:13:50 +0200

ZILL verbinden met het opvoedingsproject

Hoe kunnen we via ZILL het eigen opvoedingsproject realiseren op school? De implementatie van ZILL aangrijpen als een unieke kans om nog meer werk te maken van onze salesiaanse identiteit!


Het nieuwe leerplan ZILL implementeren, vraagt om visiewerk: wie wil je zijn, wat wil je doen, voor wie en op welke manier? Daar ligt het belangrijkste raakvlak tussen ZILL en onze Don Bosco-identiteit. Don Bosco geeft ons een waarom die ons in beweging zet om het hoe en het wat, waarvoor ZILL het kader biedt, concreet uit te werken. Wij willen de scholen ondersteunen en begeleiden in het leggen van die verbinding tussen de eigen identiteit en ZILL. Zowel vanuit een brede, meer globale benadering als vanuit de focus op specifieke ontwikkelingsgebieden. Bijvoorbeeld hoe helpen we kinderen vanuit de inspiratie van ons project in het ontwikkelen van een innerlijk kompas? Hoe zetten we de salesiaanse aanpak in om kinderen mediakundig wegwijs te maken? We kiezen voor een veelzijdige aanpak op maat van de school. Inspelend op concrete noden bieden we ondersteuning in het denkwerk en het opzetten van een proces en werken we een vormend aanbod uit.

Wanneer en hoe?

  • Wordt enkel op vraag georganiseerd. Contacteer ons voor meer info