Op deze pagina kan je zoeken naar documenten, methodieken, presentaties, achtergronden, vieringen, … rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject. Je kan zoeken op trefwoord, op type document of op thema.
Momenteel zijn we de downloads terug aan het aanvullen en staat nog niet alles online, waarvoor onze excuses. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Vind je iets niet of werd er in jouw organisatie een initiatief, project, viering... rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject ontwikkeld, dan geven wij dat graag een plek op onze website. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor andere geïnteresseerden. Je documenten zijn welkom via vormingenanimatie@donbosco.be

Don Bosco Gestrikt!

‘Don Bosco gestrikt!’, een volledig (90%) uitgewerkte online activiteit van 45 minuten (al kan het ook in levende lijve) rond het feest van Don Bosco. Opgesteld voor het secundair onderwijs, maar eenvoudig aan te passen naar andere doelgroepen, met als doel werk te maken van een warm en verbindend klasklimaat. 

Je kan als leerkracht met dit materiaal en een minimum aan voorbereiding meteen aan de slag. Je vindt hier de PowerPointpresentatie die je verder kan aanpassen. Maak voor jezelf als begeleider een pdf van de notitiepagina's met de handleiding en een pdf van de groepsopdrachten om aan de deelnemers te bezorgen.  

#donboscofeest #online #klas #activiteit

Projecten 'Don Bosco en zijn erfgoed'

Inventarisatie met korte inhoud van de diverse projecten van de cursus Don Bosco en zijn erfgoed. De volledige projecten (inhouden, presentatie, ...) zoals ze voorgesteld zijn in de cursus kan men op aanvraag bekomen.

GPS Noveen

Een routeplanner om met onze jongeren op pad te gaan. Misschien wijst hij niet de kortste of de snelste weg, maar hij biedt wel elementen om je omgang met jongeren salesiaans in te vullen. Zowel jij als de jongere kan hier alleen maar rijker van worden.

#kaart #opvoedingsprojectinkaartgebracht #opweg #DonBosco #wegwijzer

Suggesties voor het feest van Don Bosco voor de kleuterschool

Naar aanleiding van 100 jaar Don Bosco groeide de gedachte om een lessenreeks rond Don Bosco uit te werken voor de basisscholen. Een werkgroep vertrok hierbij van wat reeds voorhanden was en zocht bruikbaar materiaal bij elkaar om rond Don Bosco te kunnen werken in de lessen. Dit resulteerde in een goed gevulde map waarvan dit de digitale versie is.

Suggesties rond het feest van Don Bosco voor de lagere school

Naar aanleiding van 100 jaar Don Bosco groeide de gedachte om een lessenreeks rond Don Bosco uit te werken voor de basisscholen. Een werkgroep vertrok hierbij van wat reeds voorhanden was en zocht bruikbaar materiaal bij elkaar om rond Don Bosco te kunnen werken in de lessen. Dit resulteerde in een goed gevulde map waarvan dit de digitale versie is.

#basisonderwijs #donboscofeest #suggesties #inspiratie #materiaal

Don Boscofeesten in Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

Inventarisatie van een aantal boeiende activiteiten naar aanleiding van het feest van Don Bosco binnen Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Van kaartproject over avondwoordjes tot een kwis

#Mercator #noveen #negengezichten #viering #donboscofeest #quiz #avondwoordje #spel #kaart

Noveen rond verantwoordelijkheid

Tijdens de noveen, voorafgaand aan het feest van Don Bosco, heeft men in het Stuw Heist (voorheen dagcentrum ‘De Berg’) met de jongeren en de collega’s rond het thema verantwoordelijkheid gewerkt. Het boekje dat je hier vindt, is een hulpmiddel om dit thema op een speelse en aangename manier te verkennen, al dan niet gelinkt aan deze noveen.

#herder #verantwoordelijkheid #zorg #jeugdhulp #gezin

Kennismaking met Don Bosco, voor leerlingen van het 1e jaar secundair onderwijs

Het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem ontwikkelde dit introductieprogramma om de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs te laten kennismaken met de figuur van Don Bosco. Hiermee hopen zij voor de leerlingen te verduidelijken waarom op de school op een specifieke manier met hen wordt samengeleefd. De ervaring leert dat de leerlingen in het begin van het schooljaar zoveel informatie te verwerken krijgen, dat veel van wat ze horen verloren gaat. Vandaar de keuze om in januari rond het feest van Don Bosco dit thema te hernemen en uit te diepen. Binnen het kader van de verschillende vakken, worden één of meerdere aspecten van de figuur van Don Bosco en zijn ideeëngoed aangebracht. Per leervak worden andere werkvormen gebruikt naargelang de aan te brengen lesinhoud.

#introductie #kennismaking #lessen #donbosco #feestvandonbosco

Don Bosco in beeld en woord

Vijftien verschillende beelden en teksten rond de figuur van Don Bosco om even bij stil te staan. Deze beelden werden in Don Bosco Zwijnaarde naar aanleiding van het Don Boscofeest gebruikt in de verschillende vaklokalen (Frans, Engels, esthetica, …) van de derde graad.

De slimste klas

Een creatieve en speelse manier om de leerlingen van de eerste graad BSO geïnteresseerd te krijgen voor het feest van Don Bosco en er ‘noveengewijs’ naar toe te werken. De vragen kunnen speels verdeeld worden en via een scorebord kan de stand bijgehouden worden. Origineel spelen de klassen tegen elkaar, maar het kan evenzeer binnen de klas gespeeld worden. Mogelijkheden genoeg.