Don Bosco Gestrikt!

'Don Bosco gestrikt!’, een volledig (90%) uitgewerkte online activiteit van 45 minuten (al kan het ook in levende lijve) rond het feest van Don Bosco. Opgesteld voor het secundair onderwijs, maar eenvoudig aan te passen naar andere doelgroepen, met als doel werk te maken van een warm en verbindend klasklimaat.

Je kan als leerkracht met dit materiaal en een minimum aan voorbereiding meteen aan de slag. Je vindt hier de PowerPointpresentatie die je verder kan aanpassen. Er is een handleiding voor jezelf als begeleider en een pdf van de groepsopdrachten om aan de deelnemers te bezorgen.

Je vindt nog meer inspiratie bij de downloads en als er nog vragen zijn, horen we het graag. 

Wij wensen jullie een deugddoend Don Boscofeest toe. Veel plezier!

Met feestelijke groeten,

Carlo, Maarten, Gee, Laurens en Annemie

 

Je kan ons bereiken via vormingenanimatie@donbosco.be of tijdens de kantooruren op 016 47 91 24.

We zullen doorgaan

Bekijk hieronder onze speelse weergave van ons aanbod!

Over Don Bosco Vorming & Animatie

Don Bosco Vorming & Animatie heeft als opdracht mensen toe te rusten om het ideeëngoed van Don Bosco en de salesiaanse identiteit voor de toekomst levend te houden.

Hiervoor werken we aan de deskundigheid en bewogenheid van mensen om zo de salesiaanse visie en aanpak te integreren én ondersteunen we de salesiaanse organisaties bij het realiseren van hun opdracht vanuit het perspectief van Don Bosco.

Dit doen we door:

  ● gerichte vormingsinitiatieven;
  ● betrokkenheid bij wie de zorg voor salesianiteit opneemt;
  ● netwerking binnen de sectoren (jeugdhulp, onderwijs en vrije tijd) en
     sectoroverstijgend;
  ● coaching en begeleiding;
  ● actualisatie van het salesiaanse project via studie;
  ● beleidsvoorbereidend werk;
  ● ontwikkeling van creatieve impulsen.

Lees meer bij 'Wie zijn we'