Over Don Bosco Vorming & Animatie

Don Bosco Vorming & Animatie heeft als opdracht mensen toe te rusten om het ideeëngoed van Don Bosco en de salesiaanse identiteit voor de toekomst levend te houden.

Hiervoor werken we aan de deskundigheid en bewogenheid van mensen om zo de salesiaanse visie en aanpak te integreren én ondersteunen we de salesiaanse organisaties bij het realiseren van hun opdracht vanuit het perspectief van Don Bosco.

Dit doen we door:

  ● gerichte vormingsinitiatieven;
  ● betrokkenheid bij wie de zorg voor salesianiteit opneemt;
  ● netwerking binnen de sectoren (jeugdhulp, onderwijs en vrije tijd) en
     sectoroverstijgend;
  ● coaching en begeleiding;
  ● actualisatie van het salesiaanse project via studie;
  ● beleidsvoorbereidend werk;
  ● ontwikkeling van creatieve impulsen.

Lees meer bij 'Wie zijn we'