Salesianiteit verankeren

In de jaren ‘80 ondersteunde de Centrale Pastorale Animatiegroep (CPAG) de pastorale animatiegroepen van de Don Boscoscholen en voorzieningen via vorming, animatie, netwerking en het aanreiken van werkvormen.

In 1998 richtten de salesianen van Don Bosco het Don Boscovormingscentrum op. Hun opdracht was:

  • via studie bijdragen aan de actualisatie van de salesiaanse traditie;
  • organisaties ondersteunen bij het beleidsmatig verankeren van hun salesiaanse identiteit;
  • impulsen geven voor de implementatie van het opvoedingsproject;
  • nieuwe vormingsinitiatieven ontwikkelen.   

De provinciale raad van de salesianen van Don Bosco besliste in 2007 om een nieuwe dienst op te richten en de verankering van de salesianiteit toe te vertrouwen aan Don Bosco Vorming & Animatie. Deze dienst nam de taken van de CPAG en het Don Boscovormingscentrum over.

In opdracht van de salesiaanse provincie staan wij ten dienste van allen die zich vanuit de opvoedingsaanpak van Don Bosco engageren voor jongeren.

Het pastoraal-pedagogische ideeëngoed van Don Bosco en zijn spiritualiteit zijn ook vandaag nog waardevol voor opvoeders en jongeren, voor de organisaties waarbinnen zij elkaar ontmoeten en voor de samenleving in het algemeen.

Daarom ondersteunen wij mensen en dagen hen uit om met deskundigheid en bewogenheid vanuit dit project te werken en op te voeden en de salesiaanse traditie verder uit te dragen en toekomst te geven.

We doen dit door het aanbieden van vorming, begeleiding en animatie. Door studie en ontwikkeling brengen we Don Bosco bij de tijd.

We laten ons inspireren door zijn visie en aanpak en werken loyaal samen met iedereen die dit project mee gestalte geeft.