Op deze pagina kan je zoeken naar documenten, methodieken, presentaties, achtergronden, vieringen, … rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject. Je kan zoeken op trefwoord, op type document of op thema.
Momenteel zijn we de downloads terug aan het aanvullen en staat nog niet alles online, waarvoor onze excuses. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Vind je iets niet of werd er in jouw organisatie een initiatief, project, viering... rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject ontwikkeld, dan geven wij dat graag een plek op onze website. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor andere geïnteresseerden. Je documenten zijn welkom via vormingenanimatie@donbosco.be

Don Bosco Gestrikt!

‘Don Bosco gestrikt!’, een volledig (90%) uitgewerkte online activiteit van 45 minuten (al kan het ook in levende lijve) rond het feest van Don Bosco. Opgesteld voor het secundair onderwijs, maar eenvoudig aan te passen naar andere doelgroepen, met als doel werk te maken van een warm en verbindend klasklimaat. 

Je kan als leerkracht met dit materiaal en een minimum aan voorbereiding meteen aan de slag. Je vindt hier de PowerPointpresentatie die je verder kan aanpassen. Maak voor jezelf als begeleider een pdf van de notitiepagina's met de handleiding en een pdf van de groepsopdrachten om aan de deelnemers te bezorgen.  

#donboscofeest #online #klas #activiteit

Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. De opvoedingsdoelen: zingeving

Het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe personeelsleden is een wezenlijk deel van het personeels- en nascholingsbeleid van een school. Het moet een gepland aspect zijn in het globale schoolgebeuren. Kunnen omgaan met zingevingsvragen is één van de doelen die in het opvoedingsproject naar voor wordt geschoven en waaraan in een Don Boscoschool wordt gewerkt.

Salesiaanse vorming van kleuterleidsters en leerkrachten van het basisonderwijs. De opvoedingsdoelen: zingeving

Deze tekst beoogt een bijdrage te leveren tot het concretiseren, het dichterbij brengen van het salesiaans pedagogisch project: ‘In dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject’ naar de wereld van het basisonderwijs.

Opvoeden tot zingeving in het kleuter- en lager onderwijs

Ideeën in verband met het opvoeden tot zingeving. Deze tekst beoogt een bijdrage te leveren tot het concretiseren, het dichterbij brengen van het salesiaans pedagogisch project: ‘In dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject’ naar de wereld van het kleuter- en lager onderwijs.

Salesiaanse vorming van nieuwe personeelsleden ter plaatse. De opvoedingsdoelen: vrijheid

Het onthaal, de begeleiding en de vorming van nieuwe personeelsleden is een wezenlijk deel van het personeels- en nascholingsbeleid van een school. Het moet een gepland aspect zijn in het globale schoolgebeuren. Vrijheid is één van de doelen die in het opvoedingsproject naar voor wordt geschoven en waaraan in een Don Boscoschool wordt gewerkt.

Salesiaanse vorming van kleuterleidsters en leerkrachten van het basisonderwijs. De opvoedingsdoelen: vrijheid

Deze tekst beoogt een bijdrage te leveren tot het concretiseren, het dichterbij brengen van het salesiaans pedagogisch project: ‘in dialoog met Don Bosco, een opvoedingsproject’ naar de wereld van het basisonderwijs.

Opvoeden tot vrijheid in het secundair onderwijs

Ideeën in verband met het opvoeden tot vrijheid

Opvoeden tot vrijheid in het secundair onderwijs

Vragenlijst voor een groepsgesprek

Opvoeden tot vrijheid in het kleuter- en lager onderwijs

Ideeën in verband met het opvoeden tot vrijheid

Opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid in de bijzondere jeugdzorg

Ideeën in verband met het opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze zijn twee van de vier doelen die in het opvoedingsproject naar voor worden geschoven en waaraan in een huis van Don Bosco wordt gewerkt.