Op vlak van vorming, begeleiding en animatie

 • We richten ons tot organisaties (implementatie) maar ook tot individuele personen (integratie).
 • We werken vraag- en aanbodgestuurd.
 • We hanteren een gedifferentieerde aanpak.
 • We investeren in het uitklaren van de vragen die ons gesteld worden.
 • Trajecten en maatwerk genieten onze voorkeur.

 Voor onze doelgroep

 • Mensen zijn voor ons ervaringsdeskundigen.
 • We nodigen hen uit om ervaringen te delen, hierover te reflecteren, tot nieuwe inzichten te komen en deze in praktijk te brengen.
 • We creëren een veilige leeromgeving waar ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen leer- en groeiproces.
 • We bevestigen mensen in wie ze zijn en wat ze doen én prikkelen hen om in beweging te blijven.
 • Een communicatieve aanpak waarbij de betrokkenen van elkaar kunnen leren is voor ons belangrijk.

Voor onze interne werking en de relatie met de organisaties waarmee we samenwerken

 • We streven naar kwaliteit in alle aspecten van onze werking.
 • We investeren in de ontwikkeling van iedere medewerker en de organisatie.
 • Het salesiaanse opvoedingsproject is voedingsbodem, toetssteen en doel van ons denken en handelen.
 • Onze kennis en vaardigheden delen we graag met anderen.
 • We respecteren de eigenheid en autonomie van de organisaties waarmee we samenwerken.