Visie op vorming

Don Bosco Vorming & Animatie wil vormingsinitiatieven opzetten, begeleiden en ondersteunen met het doel mensen vertrouwd te maken met de pastoraal- pedagogische aanpak van Don Bosco. We vertrekken hierbij van een aan de praktijk en de literatuur getoetste visie op het leren van volwassenen en de consequenties hiervan voor het opzetten van vormingsprogramma’s. We benoemen deze visie uitdrukkelijk in onze vormingsprogramma’s en passen ze consequent toe. Waar mogelijk verspreiden we ook deze visie.

Intentioneel leren

Volwassenen leren op de eerste plaats in hun dagelijkse praktijk, door hun doen en laten. Dit gebeurt in zekere zin spontaan, vaak ongemerkt. Naast dit eerder toevallige leren is er echter ook nood aan intentioneel leren waar er bewust, doelgericht en systematisch aan vorming wordt gewerkt. Beide vormen zijn immers complementair. Wij willen dit intentioneel leren stimuleren.

Waarderende benadering

In het leerproces is motivatie een cruciale factor. Die motivatie groeit niet door te kijken naar tekorten of fouten, een aanpak die nochtans diep ingebakken zit in onze cultuur. Motivatie ontstaat vooral wanneer je iemand op het spoor brengt van zijn talenten en krachten en van daaruit laat instappen in een groeiproces. In onze aanpak kiezen we daarom uitdrukkelijk voor een waarderende benadering.

Communicatieve aanpak

Iedere persoon die bij ons vorming volgt beschouwen wij als een ervaringsdeskundige. Hij is geen onbeschreven blad dat wij dan kunnen invullen maar brengt zijn eigen ervaringen en inzichten mee. Door te reflecteren op deze ervaring, ze te delen met anderen en ze te confronteren met nieuwe theoretische inzichten streven we naar een integratie van theorie en ervaring en van individuele reflectie en leren aan elkaar. Het is onze overtuiging dat het leren van en met elkaar het vormingsproces veel rijker en intenser maakt. Op deze manier heeft leren ook een communicatieve dimensie.

Transfer naar de praktijk

Vorming is pas geslaagd wanneer zowel het welzijn van het individuele cursist in zijn taak als de realisatie van de missie en de kernopdracht van de organisatie waarin hij werkzaam is, bevorderd wordt. Het objectief van alle individueel genoten vorming is immers dat het ook de organisatie in haar totaliteit ten goede komt. Vorming is dus niet enkel gericht op meer weten maar ook op anders functioneren. De overdracht naar de praktijk moet voelbaar zijn.

Gepersonaliseerd traject

Iedere cursist vertrekt vanuit een persoonlijke beginsituatie, heeft eigen motieven en doelstellingen, leert op een persoonsgebonden manier en op eigen tempo. Dit vraagt om een gepersonaliseerd leertraject en leerproces waaraan onze vorming tegemoet wil komen. Zeker bij meerdaagse vormingsprogramma’s neemt dit personaliseren van het leerproces een ruime plaats in.

Aanbodgestuurd en vraaggericht

Don Bosco Vorming & Animatie realiseert zijn opdracht zowel door het aanbieden van educatieve programma’s als door in te gaan op vragen naar vorming door bestaande groepen of organisaties. De specifieke invalshoek is daarbij altijd de eigen stijl en opvoedingsmethode van Don Bosco vertaald naar deze tijd.