Opdrachtsverklaring

Don Bosco Vorming & Animatie heeft als opdracht mensen toe te rusten om het ideeëngoed van Don Bosco en de salesiaanse identiteit voor de toekomst levend te houden.

Salesianiteit omvat een pedagogische en pastorale dimensie en heeft eveneens te maken met spiritualiteit en bewogenheid. Deze dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Don Bosco Vorming & Animatie

  • werkt aan de deskundigheid en bewogenheid van mensen om zo de salesiaanse visie en aanpak te integreren;
  • ondersteunt de salesiaanse organisaties bij het realiseren van hun opdracht vanuit het perspectief van Don Bosco.

Dit doen we door:

  • gerichte vormingsinitiatieven;
  • betrokkenheid bij wie de zorg voor salesianiteit opneemt;
  • netwerking binnen de sectoren (jeugdhulp, onderwijs en vrije tijd) en sectoroverstijgend;
  • coaching en begeleiding;
  • actualisatie van het salesiaanse project via studie;
  • beleidsvoorbereidend werk;
  • ontwikkeling van creatieve impulsen.

Doelgroep en omkadering

Onze doelgroep

We richten ons tot alle medewerkers (in dienstverband of vrijwilligers) die actief zijn in een salesiaanse context: de jeugdhulp, het onderwijs en de sector van de vrije tijd. Ook leden van de Salesiaanse Familie en mensen die vanuit hun eigen bewogenheid op Don Bosco betrokken zijn, behoren tot de doelgroep.

Omkadering

Don Bosco Vorming & Animatie bestaat uit een team van 5 polyvalente en deskundige medewerkers (leken en salesianen).

Onze dienst werkt loyaal samen met het Don Bosco Onderwijscentrum, de pedagogische begeleidingsdienst, Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, Jeugddienst Don Bosco en andere diensten van de salesiaanse provincie.