Op deze pagina kan je zoeken naar documenten, methodieken, presentaties, achtergronden, vieringen, … rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject. Je kan zoeken op trefwoord, op type document of op thema.
Momenteel zijn we de downloads terug aan het aanvullen en staat nog niet alles online, waarvoor onze excuses. We proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

Vind je iets niet of werd er in jouw organisatie een initiatief, project, viering... rond Don Bosco of het salesiaanse opvoedingsproject ontwikkeld, dan geven wij dat graag een plek op onze website. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor andere geïnteresseerden. Je documenten zijn welkom via vormingenanimatie@donbosco.be

Essentiële elementen van Don Bosco’s opvoedingsmethode verhelderd

Rik Biesmans (sdb) neemt ons mee om enkele wezenlijke aspecten van Don Bosco’s opvoedingsmethode op de voorgrond te plaatsen. Deze soms vergeten, maar essentiële elementen vormen de leidraad van de uiteenzetting met vooral aandacht voor de ‘affectieve liefde’ en ‘familiariteit’. Deze inzichten vloeien voort uit Riks studie van de Romebrieven en zijn boek ‘De Magna Charta van het salesiaanse opvoedingssysteem’.

Don Bosco gesitueerd, van Becchi 1815 tot Turijn 1888

Chronologie van het leven van Don Bosco met vermelding van de voornaamste politieke, sociale en culturele gebeurtenissen in zijn tijd.

Het belang van een correcte en integrale interpretatie van Don Bosco

In deze tekst neemt Aldo Giraudo (sdb) ons mee in de zoektocht hoe wij vandaag de dag Don Bosco moeten interpreteren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij nog steeds inspiratiebron blijft voor onze educatieve taken en onze keuzes. In een eerste stap kijkt hij met ons naar de belangrijkste momenten in de interpretatiegeschiedenis van Don Bosco. Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.

De betekenis van Don Bosco voor ons vandaag: zes inspirerende dynamieken

Na zijn introductie met daarin de evolutie in de visie op Don Bosco gaat Aldo Giraudo (sdb) in deze uiteenzetting verder in op de innerlijke dynamische krachten die ertoe bijgedragen hebben dat Don Bosco geworden is wie hij is. Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.

Het oratorio van Don Bosco

Achtergrondartikel van de hand van Daniël Malfait (sdb) over het ontstaan van het Oratorio en over Don Bosco's keuze voor het Oratorio als pedagogisch principe.

Levensschets van Don Bosco

Korte levensloop van Don Bosco door Johan Van der Meulen (sdb) gebaseerd op Braido Pietro, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà en Morand Wirth, Don Bosco et la famille salésienne.

De vorming van salesianen en medewerkers in Valdocco (1870-1888)

In deze bijdrage licht Mara Borsi (zuster van Don Bosco) toe hoe salesianen en medewerkers werkzaam in Valdocco in de periode 1870-1888 een ‘lerende gemeenschap’ vormden. Hun dagelijkse praktijk, de reflectie hierop en de wederzijdse uitwisseling hierover vormden de basis en het uitgangspunt van hun vormingsproces. Gaandeweg vormde zich op die manier een eigen pedagogische en pastorale expertise en een gedeelde spiritualiteit.Je vindt eerst de Nederlandse vertaling, vervolgens de originele Italiaanse tekst.

Verdere ontwikkelingen na het Oratorio

Achtergrondartikel van de hand van Jacques Schepens (sdb) over de ontwikkelingen na het Oratorio van Valdocco (onderwijs, goede pers, congregatie, missies, ...).

Het opvoedkundig klimaat ten tijde van Don Bosco

Achtergrondartikel van de hand van Jacques Schepens (sdb) over de organisatie van het onderwijs en het opvoedkundig klimaat in het ‘Italië’ ten tijde van Don Bosco.

Het religieus en theologisch klimaat ten tijde van Don Bosco

Achtergrondartikel van de hand van Jacques Schepens (sdb) over het theologisch en religieus klimaat in ‘Italië’ ten tijde van Don Bosco en over de structuur van de Kerk in en rond Turijn.