Begeesterd door Don Bosco - Opvoeding en spiritualiteit

Opzet

Het is opvallend hoe ook in educatieve middens het woord ‘spiritualiteit’ opgang maakt. Waar tevoren begrippen als professionaliteit en ethos op het voorplan stonden, blijkt nu plaats geruimd te worden voor een spirituele verankering van het opvoeden. Het fel gepromote levensbeschouwelijk pluralisme blijkt vooral tot leegte en vrijblijvendheid te leiden. Het inspireert of ‘begeestert’ niet.

Voor Don Bosco was opvoeden per definitie opvoeden (vanuit eigen geloof en zingeving) tot geloof en zingeving. De manier waarop hij dit kaderde en vertaalde in zijn tijd is ons vreemd geworden. Maar het zoeken naar een geïntegreerde spiritualiteit die het opvoeden draagt en inspireert en tegelijk doorheen de ervaring van het opvoeden gedragen en geïnspireerd wordt, is meer dan ooit actueel.

Het opvoedingsproject stelt in deze context dat ‘opvoeders hun werk ook beter aankunnen naarmate ze zich gedragen weten door een gemeenschappelijke diepere inspiratiebron.’

Het Don Boscovormingscentrum ging de uitdaging aan om de optie van Don Bosco opnieuw te kaderen en te vertalen naar onze tijd.

Inhoud

Jacques Schepens De brieven uit Rome: Charter van geloof en vertrouwen in de opvoeding.

Johan Van der Vloet Omgaan met intern pluralisme in christelijke instellingen.

Daniël Federspiel Opvoeding, een weg naar God.

Jacques Schepens Opvoeding en spiritualiteit.

Annemie Vandaele Vertel het aan de wind - Jongerenpastoraal op de grens van woestijn en beloofde land: een ervaringsbericht.

Piet stienaers Terugblikken op twintig jaar salesiaanse schoolpastoraal.

Technische Gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 192

Kostprijs: € 8

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling