"Da mihi animas ..." Keuzes en bezieling in het leven van Don Bosco

Inhoud

Dit boek vertelt het verhaal van Don Bosco. Het wil op een toegankelijke en vlot leesbare manier een historisch correct beeld van hem schetsen. De keuzes die hij maakte vormen de leidraad: priester worden - het werken voor en met de (risico)jongeren - opvoeden vanuit een preventieve en assisterende aanpak - het engagement voor de ontwikkeling en de vorming van de gewone volksmens - het betrekken van vele anderen door de stichting van de salesianen, de zusters en de medewerkers - het schrijven en uitgeven van talloze publicaties - de wereldwijde expansie - de consolidatie van zijn werk ...

Maar meer nog dan het geven van interessante informatie en achtergronden wil het boek mensen inspireren en begeesteren. Wat maakt de figuur van Don Bosco zo krachtig en fascinerend? Waarom bezielt en doordesemt hij het werk en engagement van zoveel mensen? Hoe daagt zijn gedrevenheid en liefde voor de jongeren ons uit?

Wie het boek leest, ontmoet Don Bosco in zijn menselijkheid: kind van zijn tijd, getekend door zijn persoonlijke ervaringen, met een eigen temperament, gaven en gebreken, worstelend met vele uitdagingen en problemen die op hem af komen.
Wat Don Bosco zo bijzonder maakt en hem zijn tijd en context doet overstijgen, is zijn bewogenheid. Hij koos ervoor om priester te worden voor de jongeren. In al wat hij ondernam, stond hun geluk, hun totale ontplooiing, ‘hun ziel’ centraal. Da mihi animas, geef mij de zielen, was daarom zijn krachtige levensmotto en het fundament van zijn roeping. Zijn overgave aan dat motto bracht een wereldwijde beweging op gang en maakte hem tot mens én heilige.

Dit boek nodigt daarom uit net zo groots voor jongeren te durven dromen. Tegelijk leren we van Don Bosco dat het een haalbare, eenvoudige droom is. Het gaat om het opvoeden in het alledaagse, met vallen en opstaan, met geduld en blijvend vertrouwen.

Een warm aan te bevelen boek dus. Zowel voor hen die het uit nieuwsgierigheid of sympathie ter hand nemen als voor de vele mannen en vrouwen die zich in een salesiaanse context engageren. Wie Don Bosco nog niet kent kan er ontdekken wie hij is en waarom hij als referentiefiguur naar voor geschoven wordt. Voor wie met hem vertrouwd is, geeft het geactualiseerde beeld een kans om de eigen kennis te toetsen en bij te sturen.
Maar bovenal hopen we dat dit boek een vonk kan doen overslaan. Opvoeden is niet vanzelfsprekend. Don Bosco kan een gids en inspiratiebron zijn voor ieder die gelooft in jongeren en met hen op weg wil gaan.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Volume: 192 blz.
Kostprijs: € 15
Uitgever: Don Bosco Vorming & Animatie Oud-Heverlee, Halewijn Antwerpen

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling