Godzijdank een menselijk verhaal

Godzijdank een menselijk verhaal

Het evangelie mag dan al het meest gedrukte boek van de wereld zijn, dat wil nog niet zeggen dat het veel gelezen wordt. Er hangen wel een aantal evangelieverhalen in ons collectieve geheugen. Voor velen sluiten die echter niet aan bij het dagelijkse leven.

Deze uitgave wil juist het tegenovergestelde illustreren. Ze vertrekt van de overtuiging dat het evangelie, naast het getuigenis over Jezus Christus, ook de neerslag is van de menselijke worsteling met het bestaan. Het gaat over mensen, die hopen en liefhebben, die lijden en gelukkig zijn, die slagen en mislukken. De zoektocht van mensen naar zin en geluk wordt op een unieke wijze belicht door dat evangelie. In die zin is deze ‘blijde boodschap’ altijd opnieuw herkenbaar en stimulerend.

Piet Stienaers herleest de 40 evangelieverhalen die in dit boek aan bod komen niet vanuit een leerstellige of exegetische insteek. Met zijn eerder intuïtieve en persoonlijke benadering nodigt hij de lezers uit om na te denken over hun eigen bestaan, om bewuster met de werkelijkheid om te gaan en om hun leven op het evangelie te leggen. Zo plaatst hij spiritualiteit in de realiteit van het leven.

De (salesiaanse) onderwijswereld, het vormingswerk voor volwassenen waarin hij vele jaren actief was en ook het leven dat hij met anderen mocht delen, kleuren zijn reflecties. Een stuk pretentieloze wijsheid opgebouwd via die ervaringen vindt er zijn weerslag.
De teksten van het boek kunnen op vele momenten gebruikt worden: voor persoonlijke lectuur, als start van een vergadering, tijdens een bezinning, gebedsmoment, lectio divina of viering, bij een retraite, in de veertigdagentijd ...
Ze zetten aan om na te denken over het leven en zijn een bron van inspiratie bij het wel en wee van het bestaan.

De foto’s van Roel Verleyen brengen een tweede, dit maal visuele, interpretatie van de evangelische boodschap. De dialoog tussen teksten en foto’s verlenen een meerwaarde aan het geheel.

Wie?

Piet Stienaers is salesiaan van Don Bosco. Hij werkte in het onderwijs en was verantwoordelijk voor de gelovige
animatie van jongeren en volwassenen van de salesianen.

Roel Verleyen
is oud-leraar van het Don Boscocollege te Zwijnaarde. Hij is sinds zijn jeugd een
amateurfotograaf in hart en nieren met een uitgesproken voorliefde voor de natuur en reisfoto-grafie. Hij
behaalde met zijn foto’s reeds heel wat prijzen in binnen- en buitenland.

Technische gegevens

  • Formaat gesloten: 150 x 210 mm
  • Bladzijden: 176
  • Kostprijs: € 18
  • Volledig in kleur
  • Gedrukt op maco satin 115 gr
  • Kaft: hard cover

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling