Het verhaal doorgeven. Narrativiteit in salesiaans perspectief

Opzet

Vertellen zat Don Bosco in het bloed. Zijn bewogenheid gecombineerd met zijn verbale en sociale vaardigheden maakten van hem een begenadigde verhalenverteller. Met zijn verhalen wist hij mensen te raken en in beweging te brengen.

Vandaag zien we opnieuw een groeiende appreciatie van een narratieve benadering. De menswetenschappen herontdekken de onvervangbare rol van verhalen voor mensen om hun bestaan, identiteit en verbondenheid gestalte te geven. Voor integraal en integrerend leren zijn weinig processen zo werkzaam als die door verhalen op gang gezet, gedragen, georiënteerd en gevoed kunnen worden. Ze raken ons in ons kennen, ons kunnen en ons zijn. Ze beroeren het mysterie en het verlangen dat in ons schuilt en zetten ons telkens weer op weg.

Over die wonderlijke kracht van verhalen en hoe die kan ingezet worden in opvoeding, onderwijs en hulpverlening gaat dit jaarboek.


INHOUD

In dit jaarboek laten we een reeks mensen aan het woord die vanuit hun eigen perspectief reflecteren over de eigenheid en impact van een narratieve benadering.

Aldo Giraudo De salesiaanse traditie, gefascineerd door verhalen.

Aldo Giraudo De levensbeschrijvingen van Dominiek Savio, Michele Magone en Francesco Besucco. Opvoeders en leerlingen in actie.

Hans Van Crombrugge Imagine ... education. Over nut en zin van het werken met verhalen in een pedagogische opleiding.

Rita Ghesquiere Wij zijn verhalen.

Christa Borré Filosoferen met kinderen is altijd een beetje reizen.

Paul Van Haute Verhalenfluisteraar(s) gevraagd. Over het belang van narrativiteit in het onderwijs.

Erik Herrebosch Jezus’ woorden uitgespeeld. Met bibliodrama anders kijken.

Kristien Van de Velde De cliënt als verhaal: het narratieve paradigma in het begeleidingswerk.

Nico Ter Linden Op verhaal komen. Verhalen als geestelijke bagage van cliënt en hulpverlener.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 240

Gedrukt op Bioset 90 gr

Kaft: tweekleurendruk

Kostprijs: € 14

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling