Kwetsbare jongeren. Een uitdaging voor de samenleving en voor de salesiaanse opvoeding

Opzet

Kwetsbare en gekwetste jongeren zijn er in alle tijden en alle culturen.

Op een ogenblik dat de opvang voor straatkinderen nog in zijn kinderschoenen stond, koos Don Bosco op een radicale manier voor de opvoeding van de sociaal en moreel ontwortelde jongeren van de grootstad Turijn.

De opvang van maatschappelijk kwetsbare jongeren heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een volwaardige sector in de hulpverlening.

Maar ook in het gewone onderwijs worden leerkrachten geconfronteerd met kwetsbare jongeren. Hoe kunnen opvoeders en leerkrachten deze kwetsbaarheid omvormen tot kracht?

Uit onderzoek blijkt dat er een grote preventieve invloed uit gaat van leerkrachten en opvoeders die er in slagen een positieve relatie uit te bouwen met deze maatschappelijk kwetsbare jongeren.

In dit jaarboek brengen we een aantal artikelen samen die het fenomeen maatschappelijke kwetsbaarheid verkennen en perspectieven aanbieden om hier op een pedagogische manier mee om te gaan. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk.

Inhoud

Nicole Vettenburg Maatschappelijke kwetsbaarheid verminderen door de binding met de school te verhogen.

Guy Deboutte Verbondenheid als antwoord op ‘de-link-wentie’. Pleidooi voor een positief en kansengericht omgaan met kwetsbare/gekwetste jongeren.

Annemie Dillen Kinderen, kwetsbaar en gekwetst. Voorbij het slachtofferschap in de lijn van het contextuele denken en het salesiaanse opvoedingsproject.

Jo Moreel De kracht van resilience voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Jan Malflied Schoolverzuim. Tussen onderwijs en hulpverlening.

Marc De Veirman & Cyriel Craeghs Van orthopedagogiek naar orthodidactiek. Kwetsbare jongeren leerkansen bieden in het Vormingscentrum De Waai.

Roger Burggraeve Stem geven aan kwets-bare jongeren. Vanuit Emmanuel Levinas op zoek naar de ethische grondslagen voor opvoeding.

Technische Gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 216

Kostprijs: € 10

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling