Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften van Don Bosco (1877-1888)

Situering

Het 26e Algemeen Kapittel van de salesianen lanceerde een krachtige oproep om terug te keren naar het oorspronkelijke charisma van Don Bosco. Niet uit een soort nostalgisch terugblikken en krampachtig vasthouden, maar wel om Don Bosco vandaag handen, voeten en vooral een hart te geven.

Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften & getuigenissen 1845-1877, het jaarboek van 2008, was reeds een eerste antwoord op dit appel. In voorliggend jaarboek bouwen we verder en brengen we een selectie van Don Bosco’s geschriften uit de periode 1877-1888.

Deze teksten nodigen uit tot een persoonlijk op weg gaan met Don Bosco. Ze confronteren ons met de traditie én werpen een nieuw licht op ons eigen leven en engagement. Ze bevestigen, maar dagen ook uit.

Door vandaag gestalte te geven aan de traditie, kunnen we ze op haar beurt vernieuwen en verhelderen. Zo vermijden we verstening en kan ze blijvend inspireren. Traditie is immers niet het doorgeven van kennis, maar het doorgeven van leven. Steeds opnieuw van Don Bosco vertrekken.

Inhoud

De keuze van de teksten is gebaseerd op het werk van Pietro Braido. In Don Bosco educatore. Scritti e testimonianza maakt hij een selectie van de meest relevante pedagogische geschriften van Don Bosco.

We beperken ons in dit jaarboek tot geschriften tussen 1877 en 1888. Een inleiding met een situering van de teksten leidt tot een beter begrip.

Deel 1: Normatieve geschriften (1877-1878)

De explosieve expansie van zijn werken en de groei van zijn congregatie dwingen Don Bosco tot een synthese te komen van zijn spiritualiteit en zijn pedagogie. Dit vertaalt zich in een aantal normerende teksten. Dit ten behoeve van de (vaak nog zeer jonge) salesianen die leiding moeten geven aan de nieuwe stichtingen in binnen- en buitenland. Hij wil hen op weg helpen en bevestigen, maar stuurt stevig bij indien nodig. Ook voor derden die daar naar vragen, schetst hij de contouren van zijn aanpak.

Deel 2: De laatste vijf levensjaren (1883-1888)

Geschriften uit deze periode getuigen van een aantal bekommernissen die Don Bosco bezighouden. Wij focussen op die met pedagogische draagwijdte.

Een eerste bekommernis is het blijvend doorgeven en toepassen van zijn opvoedingsaanpak. Hij wil alle leden van de salesiaanse familie sensibiliseren voor het preventief systeem. Hij bepleit de kracht van dit systeem of geeft concrete richtlijnen mee. Het apostolaat van de goede pers is een laatste bekommernis. Deze draagt Don Bosco heel zijn leven mee, maar komt zijn laatste levensjaren steeds uitdrukkelijker aan bod in geschriften en toespraken.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 144

Gedrukt op Bioset 90 gr

Kaft: tweekleurendruk

Kostprijs: € 14

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling