Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Op 16 augustus 2015 lanceerde de Don Bosco-beweging hun vernieuwde opvoedingsproject 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot'.

Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Dat project is naar vorm en inhoud meer dan een zoveelste visietekst. Het biedt inspiratie en een gemeenschappelijk kompas voor de meer dan 2500 leerkrachten, opvoeders, hulpverleners, en vrijwilligers die in onze werken actief zijn, maar heeft ook een ruimere maatschappelijke enkerkelijke betekenis en relevantie.

Het geheel brengt de traditie van Don Bosco in dialoog met de leefwereld, inzichten en noden van vandaag. Het verduidelijkt hoe wij kijken naar opvoeden, hoe wij geloven in de groei van jongeren 
én van opvoeders en wat de hedendaagse kenmerken zijn van een salesiaanse pedagogie.

Het bevat zeker een aantal nieuwe of vernieuwde accenten. Zo is er bewust meer aandacht voor de rol van de ouders. Zij zijn en blijven de eerste opvoeders. Opvoeden moeten samen met de jongere én met hen gebeuren. Ook de christelijke dimensie wordt explicieter benoemd als aan te reiken perspectief. Iedere jongere is zinzoeker. Als opvoeder kan je hier het verschil maken door verhalen aan te reiken, dat van jezelf én dat van Jezus.

Don BoscoUiteraard blijven de typische elementen van de salesiaanse visie op opvoeden aanwezig. De kracht van een hartelijke en redelijke aanwezigheid tussen de jongeren, het belang van spel en vreugde en de aandacht voor de gekwetste en kwetsbare jongere zijn maar enkele voorbeelden. Het zijn richtingaanwijzers die Don Bosco ons reeds aanreikte. Hij geeft ons, net als het opvoedingsproject, geen vastgelegd routeplan of uitgewerkte reisgids. Maar wel een rijk kompas ter inspiratie.

Om aan te sluiten bij de grote verscheidenheid aan doelgroepen en bij het hedendaagse leesgedrag van mensen presenteren we het geheel als  een ‘kadoosje’ met diverse lees-, kijk- en doe-impulsen.

Je vindt in het doosje onze uitgeschreven visietekst, een brochure over het leven van Don Bosco en een brochure ‘De afgelegde weg’ met het verhaal hoe dit project tot stand gekomen is. Daarnaast vind je er het eerste exemplaar van een reeks van 8 magazines die de komende drie jaren verschijnen. Vanuit de praktijk worden daarin de pijlers van ons project geconcretiseerd om de visietekst op die manier toegankelijker te maken. Het kubusje en de postkaarten hebben we ten slotte toegevoegd als impulsen voor de implementatie op de werkvloer.

Met dit project willen we ieder die met opvoeding begaan is bevestigen, bemoedigen, inspireren en uitdagen. Het biedt een kompas voor wie met jongeren als gids en tochtgenoot op weg gaat.

Kostprijs is € 15 (excl. eventuele verzendingskosten)

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling