Over de grens - Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief

Opzet

Het stellen van grenzen en de integratie ervan bij kinderen en jongeren blijkt in onze ‘verwen’maatschappij een moeilijke opgave te zijn.

Problematische opvoedingssituaties in het gezin, agressie en ontoelaatbaar gedrag van jongeren in de wijk, op de school of in de instellingen van Bijzondere Jeugdzorg halen geregeld de media.

Er wordt intens gedebatteerd over het aanpakken van deze problemen. Voor welke aanpak men ook pleit, er is in elk geval een sterker bewustzijn dat er meer aandacht moet zijn voor grenzen en structuur.

De opvoedingsvisie en aanpak van Don Bosco kunnen daarbij inspirerend werken. Voor hem zijn redelijkheid, hartelijkheid en godsdienstigheid de pijlers van zijn preventief systeem. Liefde en geloof vormen een belangrijke basis, maar enkel als ze samengaan met de derde pijler: grenzen en structuur, geven ze stevigheid en stabiliteit aan de opvoeding.

In dit jaarboek worden een aantal artikelen samengebracht die dit thema kaderen. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk over hun omgaan met discipline en grenzen.

Inhoud

Over het toedienen van straffen in salesiaanse huizen. Circulaire toegeschreven aan Don Bosco.

Rik Biesmans Reflecties over straffen in de geest van Don Bosco.

Annemie Vandaele Tussen toetssteen en valkuil.

Colette Schaumont & Luc Verlinde Gezag verwerven in de klas.

Benny Van Molle Over stenen gooien en auto’s wassen.

Stijn Van Eyken Sanctiebeleid toetsen.

Geert Stroobant Regel- en normovertreding in de context van hulpverlening.

Marc Veirman Structuur hanteren in de leefgroep.

Marleen Martens Onzekere grenzen.

Tom Van Nevel Hoe biedt structuur veiligheid en perspectief voor hulpverleners?

Marleen Heylen In de naam van de vader.

Jean-Marie Petitclerc Er is geen gezag meer.

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 288

Kostprijs: € 10

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling