Salesianiteit uit Mornese - Maria Mazzarello & Don Bosco

Opzet

De bakermat van de salesianen ligt in Valdocco, die van de zusters van Don Bosco in Mornese. In dit boek verkennen we hoe deze twee bewegingen elkaar vonden en met elkaar verweven raakten.

Maria Mazarello maakte van de opvoeding van jonge meisjes haar levenskeuze. Don Bosco herkende in haar aanpak en uitstraling de salesiaanse spirit die hij in zijn werk met de jongens ontwikkeld had. Deze zielsverwantschap lag aan de basis van het ontstaan van de zusters van Don Bosco.

Op een eigen en originele manier hebben de zusters zich in de salesiaanse traditie geïntegreerd en ontplooid. Daarbij zijn ze nooit ‘de geest van Mornese’ vergeten die hun salesiaans engagement diepgaand gekleurd heeft en ook vandaag nog kleurt.

Dit boek wil daarom niet alleen terugkijken naar de tijd van Valdocco en Mornese maar ook getuigen van de manier waarop de zusters van Don Bosco in Vlaanderen ook nu hun spiritualiteit proberen te beleven en gestalte geven. Het illustreert hoe aan het salesiaanse gedachtegoed op verschillende, waardevolle en elkaar bevruchtende manieren vorm kan gegeven worden. Het daagt tevens uit om dit zelf ook telkens opnieuw te doen.

Inhoud


Het gesprek tussen Don Bosco en de onderwijzer van Mornese, Francesco Bodrato.


Anselm Grün
 Eenvoud van hart. Bezinning bij de brieven van Maria Mazzarello.
.
Maria Mazzarello Eenvoud van hart. Enkele van haar brieven.

Marina Rerren
De zusters van Don Bosco vroeger en nu.

Edna Mac Donald
Twee vrije vrouwen: Maria Mazzarello en Angela Maccagno.

Elly Mondelaers
Wereldburgerschap van Mornese tot morgen ... Over 125 jaar missiewerk van de zusters van Don Bosco.

Elly Mondelaers
Een zorgzaam opgebouwd netwerk van pedagogische relaties in Mornese. Een voorbeeld dat ons bevraagt.

Hilde Stinkens
De zusters van DonBosco door de toekomst uitgedaagd.

Marina Rerren
Een bovenzaal met wijd openslaande deuren, waar God en de mensen ons kunnen vinden.

Technische gegevens


Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 208

Kostprijs: € 8

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling