Samen identiteit ontwikkelen - Een salesiaans perspectief.

Opzet

De vraag naar de eigen identiteit staat in heel wat social-profit organisaties, en dus ook in de salesiaans geïnspireerde organisaties, steeds meer op de voorgrond. Deze vraag komt niet alleen van buitenaf maar groeit ook van binnenuit: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat is onze eigenheid? Wat willen we betekenen en voor wie?

De eigen salesiaanse identiteit verhelderen is een boeiende maar tegelijk geen vanzelf-sprekende uitdaging. In de eerste plaats omwille van het begrip ‘identiteit’ zelf. Wat verstaan we precies onder dit begrip? Hoe wordt de identiteit van een organisatie zichtbaar en ervaarbaar? Wat zijn de elementen die deze identiteit vorm geven en ze schragen? Hoe evolueert een organisatie-identiteit en kan je die evolutie sturen of beïnvloeden?

Daarenboven wordt de vraag naar de eigen identiteit door veel christelijk geïnspireerde organisaties gesteld vanuit de ervaring dat de levensbeschouwelijke (in casu christelijke) dimensie van hun identiteit onder druk komt te staan. Ook dit roept vele vragen op: Willen we als organisatie deze christelijke signatuur bewaren of niet? Wat winnen we of verliezen we als we dit al dan niet loslaten? Kan je de aanpak en stijl van Don Bosco ook niet vorm geven zonder hiernaar te verwijzen? Als we er toch bewust voor kiezen de christelijke signatuur te behouden of (wat vaak nodig is) te hernieuwen, hoe doe je dat dan?

Met dit jaarboek hebben we ons gewaagd aan een verkenning van deze vragen en hopen we enkele inspirerende aanzetten te geven om verder over dit thema te reflecteren en er mee in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Inhoud

Johan Van der Vloet Worden wie je bent. Over identiteit en christelijk geloof.

Carlo Loots Identiteit in de praktijk.

Carlo Loots en Colette Schaumont De levensbeschouwelijke dimensie van de organisatie-identiteit.

Colette Schaumont Een brug bouwen terwijl je er op staat. Bijdrage van de pastoraal aan de identiteit van een organsiatie.

Cyriel Craeghs en Mark Tips Evolutie in de ondersteuning van de salesiaanse identiteit in de jeugdzorg. Een sightseeing.

Marc De Veirman en Tom Van Nevel De Wie? De Waai! Werk maken van salesianiteit binnen het OBC De Waai.

Frans Matthyssen en Jos Van Eyken Systematisch werk maken van salesianiteit. De beleidsmatige aanpak van het Don Bosco Onderwijscentrum.

Wim Verdeyen en Veerle Tordeurs Don Bosco in Halle, school voor wetenschap en techniek. Een ervaringsbericht.

Jean-Paul Pinxten, Reinhilde Moriau en Paul Van Haute De eigen pedagogische begeleidingsdienst als hefboom voor de salesiaanse identiteit van de scholen in het Don Bosco Onderwijscentrum.

Jean-Paul Pinxten, Reinhilde Moriau en Paul Van Haute De bijdrage van het godsdienstonderwijs aan de identiteit van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum.

Colette Schaumont en Carlo Loots De salesiaanse toekomst voorbereiden. De bijdrage van Don Bosco Vorming & Animatie.

Roger Burggraeve Zich durven begeven in het spanningsveld tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Een educatieve groei-ethiek voor kwetsbare en gekwetste jongeren .

Technische Gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

bladzijden: 288

Kostprijs: € 10

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling