Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk - Perspectieven en uitdagingen

Opzet

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. Pastoraal bewogen opvoeders vragen zich af of hun inzet nog zin heeft. In dit jaarboek willen we deze bezorgdheid erkennen maar tegelijk ook ombuigen naar een groeiperspectief. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhoudspastoraal die eigen was aan een vrij homogene christelijke samenleving losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen. Actief vertrouwen (zonder naïviteit) is daarbij een sleutelwoord. God schrijft ook op de lijnen van deze samenleving en zijn Geest zaait zich uit op de, op het eerste zicht verlaten en braakliggende, velden van onze tijd en cultuur. Bij het zoeken naar nieuwe pastorale wegen kan ook Don Bosco ons inspireren. Zorg voor de ziel van de jongere vormde de kern van zijn roeping en engagement. Vandaag wordt de opvoeder uitgedaagd ‘zielzorger’ te worden voor de jongere maar ook voor zichzelf en zijn collega’s en daarbij oog te krijgen voor het nieuwe leven dat ontluikt.

Inhoud

Giovanni Bosco De oogst is groot en arbeiders zijn er weinig. Conferentie van Don Bosco aan de salesianen op 18 maart 1876.

Aldo Giraudo Het primaat van de religieus-christelijke dimensie in de pedagogie van Don Bosco.

André Fossion Een pastoraal voor het leven.

Bert Roebben Jongerenpastoraat als openbaringskunde en zorg om de ziel.

Johan Van der Vloet De pastorale dimensie van een school of instelling.

Jean-Paul Laurent De christelijke betekenis van humane waarden laten oplichten. Figuratie, configuratie, transfiguratie.

Michaël Bloemen Aandachtspunten voor een hedendaagse jongerenpastoraal. Een ervaringsbericht.

Bart Vanhyfte Op zoek naar een persoonlijke ontmoeting met de fotograaf. Een ervaringsbericht.

Frank D’hondt In de schoenen van Jezus. Een ervaringsbericht.

Jan Schepers Pastoraal aan-bod tussen saai en show? Een ervaringsbericht.

Technische Gegevens


Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 240

Kostprijs: € 8

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling