Voordoen in dialoog - Aandacht voor een kwaliteitsvolle pedagogische relatie.

Opzet

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaanse project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel. De druk om (liefst meetbare) resultaten te bereiken via opvoeding kan ons blind maken voor de eigen vragen en noden van de jongere. De angst om grenzen te overschrijden, kan ons dusdanig verlammen dat we ons niet meer wagen aan de warme vertrouwvolle pedagogische relaties waar Don Bosco zijn leven lang voor gepleit heeft.

Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van pedagogische relaties? Hoe kunnen we ze vandaag concreet vormgeven? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de opvoeder? Wat is een goede balans tussen afstand en nabijheid? Tegen welke maatschappelijke tendensen moeten we ons afzetten en hoe doen we dat?

Dit boek bundelt een aantal artikels die een kader bieden om met deze vragen om te gaan en een aantal concrete getuigenissen over het aangaan van pedagogische relaties in de praktijk. Moge het een stimulans en bron van inspiratie zijn om, in het spoor van Don Bosco, met jongeren op weg te blijven gaan.

Inhoud

Rik Biesmans Don Bosco’s omgang met jongeren: praktijk en oriëntaties.

Kathleen De Goignies Leren in dialoog is een proces … een getuigenis.

Jean Marie Petitclerc Zonder vertrouwen geen opvoeding.

Katrien Kuti Reflecties over opvoeden op Tram 5.

Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin Preventie van gedragsproblemen op school: inzetten op de leerkracht-kindrelatie.

Roger Burggraeve Hart, hoofd en ziel van de pedagogische relatie in de geest van Don Bosco.

Jean Marie Petitclerc Niet voorbijgaan aan lastige tieners. Interview met Jean Marie Petitclerc.

Dominique Voesten-Gerritsen Samen koeien kleuren ...

Technische Gegevens

Formaat: 16 x 24 cm

Bladzijden: 144

Kostprijs: € 10

Bestellen

Jouw gegevens

Bestelling