Aanvangsbegeleider nieuwe leerkrachten • najaar 2019

Starten als nieuwe leerkracht is spannend en intens. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding door ervaren leerkrachten kan de ‘praktijkschok’ wat verzachten. Dit traject rust je toe om deze rol voor nieuwe collega’s op te nemen.

Inhoud

Wie kiest voor een onderwijsloopbaan staat voor heel wat uitdagingen: zich kunnen handhaven in de klas, een band opbouwen met de leerlingen, een eigen plek vinden in de school en het lerarenteam. Daarnaast moet men ook wegwijs geraken in de procedures, regels, gewoontes, de administratie en de schoolcultuur. In een Don Boscoschool wordt daar bovenop verwacht dat de nieuwe collega zich de salesiaanse opvoedingsvisie en -stijl eigen maakt.

Het is geen eenvoudige opdracht om aan al deze vereisten en verwachtingen tegemoet te komen. Mensen begeleiden om deze ‘praktijkschok’ als een intense leer- en groeifase te beleven, is het startpunt van dit vormingstraject.

Tijdens deze drie dagen vertrekken we vanuit de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers, staan we inhoudelijk stil bij de visie en vormgeving van de begeleiding, oefenen we de nodige begeleidingsvaardigheden en is de salesiaanse opvoedingsvisie steeds aanwezig.