Het voeren van functioneringsgesprekken • voorjaar 2019

Functioneringsgesprekken zijn samen met functieomschrijvingen en evaluatie-gesprekken krachtige instrumenten om een goed (personeels)beleid uit te bouwen. Ze bieden leerkracht en leidinggevende een kader om samen te praten over het welbevinden en het functioneren van de leerkracht en dit binnen een functionele vertrouwensrelatie. Deze gesprekken bieden dus heel wat mogelijkheden om samen verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar en voor de school.

Het (in)voeren van deze gesprekken gebeurt best met de nodige zorgvuldigheid.

Om tot een zinvol en effectief functioneringsgesprek te komen heb je als leidinggevende bepaalde inzichten en vaardigheden nodig: Hoe motiveer ik mensen voor zo’n gesprek? Hoe kan ik dit gesprek voorbereiden en structureren? Hoe leid ik het verloop ervan in goede banen? Hoe ga ik om met onverwachte reacties en emoties? Hoe volg ik dit gesprek achteraf op?