2019-07-17 01:29:16 +0200

Beter met de jaren

Bij je start als jonge leerkracht werd je uitgedaagd door al het nieuwe dat op je af kwam. Je werd gedreven door een aantal idealen waaruit je ook kracht kon putten om het vak van leerkracht in de vingers te krijgen. Ondertussen heb je al heel wat watertjes doorzwommen en ben je uitgegroeid tot een ervaren leerkracht die er staat in de klas en al heel wat gerealiseerd heeft voor de school. 

Toch bekruipt je af en toe de vraag hoe je deze dynamiek en het enthousiasme kan bewaren in je leerkracht zijn. Het gaat allemaal wat op ‘automatische piloot’ en de routine dreigt soms je oorspronkelijke gedrevenheid stilletjes uit te wissen. Een aantal evoluties in het onderwijs ontnemen je wel eens een stuk plezier in je werk. Die ervaringen roepen af en toe vragen op over wat je met de rest van je loopbaan nog kan en wil gaan doen. Tegelijk zijn er ook andere evoluties. Je hebt intussen heel wat levenservaring en maturiteit verworven. Er komt stilaan ruimte en motivatie om tot nu toe onbetreden paden te verkennen. Een aantal talenten en mogelijkheden kan je nu breder gaan ontwikkelen.  

Al deze zaken dagen je uit om een balans op te maken door stil te staan bij de afgelegde weg en na te gaan wat je in je verdere loopbaan kan en wil realiseren. Daarbij is het ook nodig om terug voeling te krijgen met de bronnen die je drijven en nieuwe bronnen aan te boren. Het is verrijkend om het opmaken van deze balans en het zoeken naar herbronning samen met andere ervaren collega’s op te nemen en daarbij ondersteund en uitgedaagd te worden.  

Don Bosco Vorming & Animatie organiseert een traject dat je de kans en de ruimte biedt om aan je loopbaan een tweede adem te geven. Het salesiaanse project als krachtige en inspirerende bron dient daarbij als referentiekader en toetssteen.   

Dit traject bestaat uit drie dagen waarin je de ruimte krijgt een balans op te maken van je professionele ontwikkeling, een aantal nieuwe perspectieven te openen en concrete doelen uit te zetten voor je verdere loopbaan. We willen je ook op weg zetten om met deze perspectieven en doelen daadwerkelijk aan de slag te gaan. Reflectieopdrachten, het kaderen van je ervaringen, gesprek met andere collega’s en herbronning zijn de ingrediënten waarmee we in dit traject willen werken. Respect voor je eigenheid als persoon en voor de concrete schoolcontext waarin je werkt zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten.