2019-07-17 01:29:03 +0200

Don Bosco en zijn erfgoed

Opzet

Dit meerjarig programma wil aan een heterogene groep deelnemers de kans bieden hun kennis en ervaring in verband met Don Bosco en zijn pastoraal-pedagogische aanpak te verdiepen met het oog op het vergroten van hun salesiaanse deskundigheid.
Tevens wil het hen toerusten om de verworven inzichten zelf te hanteren en ook door te geven in hun werkveld. Het beoogt de vorming van multiplicatoren.