2020-04-07 18:46:04 +0200

Salesiaans leidinggeven

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het salesiaanse karakter van je school. Maar hoe kan je deze identiteit samen met je personeelsleden verder uitbouwen? Dit traject biedt je de nodige handvatten.

Inhoud

Dit aanbod voor alle nieuwe leidinggevenden is bedoeld als ondersteuning en aanmoediging om samen met je team blijvend werk te maken van de salesiaans-christelijke identiteit van je school.

We staan onder meer stil bij de ingrediënten van een goed salesiaans beleid en hoe je als leidinggevende anderen kan blijven inspireren. We gebruiken hierbij het oratorio van Don Bosco als toetssteen.

Voor wie

Voor alle leden van de directie of het middenkader die sinds 2017 in dienst zijn.

Waar & Wanneer

De tweedaagse vindt plaats op 29 & 30 april in de Oude Abdij in Drongen.

De datum voor dag 3 wordt later bepaald.

Meer info vind je hier