2019-07-17 01:29:54 +0200

Werk maken van pastoraal op de basisschool

Samen met collega’s uit andere Don Boscoscholen gaan we op zoek naar kansen om pastoraal en zingeving op school een plaats te geven.

Zin in… verwijst naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting, optimisme in de toekomst, geloof in groei, nieuwsgierig zijn, verwachtingsvol uitkijken naar … 

Zin in… verwijst ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en diepere betekenis geven aan dingen. 

In dit traject onderzoeken we hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers, hoe ze waarden leren vooropstellen, keuzes durven maken, tot zinvol handelen en samenleven komen. We verkennen een aantal uitdagende vragen.