Terwijl de kinderen en jongeren al enkele weken thuis, in de leefgroep of in de opvang zitten vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, konden ze al die tijd blijven rekenen op hun leraren en opvoeders. Voor onderhoud van de leerstof en voor pre-teaching. Maar ook voor socio-emotionele steun.

Nu een aantal van hen terug naar school mogen vraagt dit opnieuw veel creativiteit en energie.

De impact van de coronacrisis op het leven van de kinderen en jongeren is groot. Sommigen worstelen met zelfstandig werk of gebrek aan een rustige studeerplek. Of ze zijn verward, angstig of gestresseerd door de verontrustende nieuwsberichten. Sommigen hebben een dierbare verloren zonder echt afscheid te hebben kunnen nemen. Dit alles is ook ons niet vreemd.

Ter ondersteuning van leraren en opvoeders hebben de pedagogische begeleidingsdienst en Don Bosco Vorming & Animatie een aantal (pastorale) impulsen gebundeld die je hierboven kan terugvinden.

Elke steekkaart is een mix van poëzie, liedjes, filmpjes, beelden, achtergrondinfo ... Het idee is dat iedereen hier vrij uit kan putten om ook de belevingskant een plek te geven. Het zijn aanzetten om kinderen, jongeren en collega’s thuis te laten komen bij zichzelf en bij elkaar. De komende weken zullen er zich ongetwijfeld kansen voordoen om hier eens gebruik van te maken.