Pastoraal in de basisschoolINHOUD

In dit traject ontdek je hoe je zowel met collega’s als met kinderen op weg kunt gaan zodat ze zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinvinders. Hoe ze vanuit zichzelf keuzes durven maken en tot zinvol handelen en samenleven kunnen komen. Daarnaast maak je kennis met een aantal nieuwe inzichten en methodieken en krijg je handvatten aangereikt om je positie als pastoraal verantwoordelijke op school krachtig vorm te geven.

DOELGROEP

Je droomt van een levendige en hedendaagse pastorale werking op je school en hebt goesting om daar je schouders mee onder te zetten. Je wilt je hiervoor verder bekwamen, laten uitdagen en inspireren.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

  • Je ontdekt nieuw inspirerend materiaal voor de pastorale werking op jouw school.
  • Je versterkt je rol als pastoraal verantwoordelijke in het team
  • Je krijgt een klankbord om jouw praktijk in een veilige en professionele omgeving te toetsen en in vraag te stellen.
  • Je krijgt toegang tot ons netwerk voor een vlotte uitwisseling van materialen, ideeën, inzichten en modellen, ook buiten de bijeenkomsten, zodat je er nooit alleen voor staat.

WERKWIJZE

Deze vorming bestaat uit een traject van drie dagen. Daarnaast wisselen we ideeën en impulsen uit op een digitaal platvorm. We werken op een (inter)actieve manier. Je krijgt de kans om inhoudelijk mee de koers te bepalen. We stimuleren het creëren van samenwerkings- en overlegmomenten buiten de vormingsdagen.

WAAR & WANNEER

  Do. 26 oktober 2023 van 9.30 tot 16.00 uur in Oud-Heverlee

  Do. 18 januari 2024 van 13.00 tot 15.00 uur online

  Di. 23 april 2024 van 9.00 tot 17.00 uur op uitstap

BEGELEIDING

Inse Van Rossom en Dieter Verpoest