2019-07-17 01:29:12 +0200

ZinVindingscoaches

Alles verandert vandaag aan een hoog tempo. Economisch, cultureel en spiritueel is alles in beweging. We leven in een spannende, uitdagende en soms ook wel beangstigende tijd. Overal botsen we op ‘crisis’ en ‘verandering’. Dat roept bezorgdheden en vragen op. Hoe is het gesteld met de toekomst van onze aarde? Hoe kunnen we verdraagzaam samenleven? In welke wereld willen we onze kinderen laten opgroeien? Zijn we de speelbal van anonieme en vooral winstgedreven economische en technologische krachten of geven we zelf vorm aan ons bestaan?
Deze vragen zijn in wezen ook vragen naar zin. In ieder mens leeft een intens verlangen naar zin. Wij willen dat ons bestaan er toe doet, dat we iets bijdragen aan de wereld. Dat verlangen naar zin bezit een ongekende kracht om onze maatschappij in beweging te zetten. Zin vinden leidt tot meer integraal welzijn en ontplooiing. Zin vinden zorgt voor meer solidariteit en duurzaamheid in de omgang met mensen en de aarde. Zin vinden geeft veerkracht en perspectief.

Voor wie zich engageert voor jonge mensen in opvoeding en onderwijs is het omgaan met de vraag hoe mensen ‘zin’ in het leven vinden, cruciaal. En dat zowel voor zichzelf als opvoeder of leerkracht als voor de kinderen en jongeren waarmee zij werken.
Veerkracht, duurzaamheid, solidariteit en welzijn staan immers onder druk.
Vragen stellen omtrent zin is dus geen luxe maar levensnoodzakelijk.


Stevige bronnen

Omgaan met zingevingsvragen vraagt om stevige bronnen. Onze westerse cultuur met zijn waardenpatronen is intens beïnvloed door het christelijke geloof. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen dienden zich ondertussen aan. Maar ook filosofen en psychologen houden zich sterk bezig met de vraag naar zin. We delen dus met velen de zoektocht naar een zinvolle omgang met alles wat ons overkomt en putten daarvoor uit vele bronnen.
In het vormingsprogramma gaan we intensief aan de slag met deze bronnen. Concreet

Don Bosco Vorming & Animatie werkt voor het vormingstraject ZinVindingscoaches samen met de vzw Zinvinding.
We stellen ons tot doel je te begeleiden om ‘vaardig met zin’ te worden.
Daarom bieden we in dit vormingsprogramma ruimte om:
- te ontdekken hoe mensen vandaag de zinvraag stellen;
- in je eigen verhaal en ervaringen jezelf te ontdekken als zinzoeker en zingever;
- op zoek te gaan naar bronnen van zingeving en hoe je die in je dagelijks leven kunt inzetten;
- hulpmiddelen en vaardigheden aan te reiken en in te oefenen om zingeving bij collega’s en jongeren in de praktijk te brengen.