Wie zijn wij?

Don Bosco Vorming & Animatie is de interne vormings- en ondersteuningsdienst van de salesianen van Don Bosco. We bieden vorming en ondersteuning aan organisaties en hun personeelsleden die vanuit het opvoedingsproject van Don Bosco werken met kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om een grote groep scholen (basis- en secundair onderwijs) en voorzieningen van jeugdhulp, maar ook andere werken zoals VIA Don Bosco, Bosco Base ... Wij helpen hen om vorm te geven aan hun identiteit. We doen dit door vorming, begeleiding, animatie en het aanbieden van werkinstrumenten en werken vaak vraaggestuurd en bieden vorming op maat. Omdat wij behoren tot een wereldwijde beweging zijn wij ook betrokken bij internationale ontmoetingen en vormingen.

Wat zoeken wij?

Om ons team te versterken, zoeken we een voltijdse stafmedewerk(st)er.

Taken

Vorming: Samen met het team ontwikkel en begeleid je vormingsprogramma’s rond salesiaanse, pedagogische en pastorale thema’s. Je klaart vormingsvragen en -behoeften uit, plant programma’s, begeleidt leer- en groepsprocessen, stelt cursusmateriaal op ...
Projectontwikkeling: Je bedenkt en ontwikkelt creatieve impulsen die door onze doelgroepen gebruikt kunnen worden.
Ondersteuning: Je speelt in op noden van onze doelgroepen en zoekt samen met het team naar antwoorden op maat. Je legt contacten met het werkveld en bouwt netwerken uit.
Animatie en begeleiding: Je ondersteunt en motiveert de mensen aan de basis om actief werk te maken van het integreren en verankeren van het salesiaanse opvoedingsproject in hun specifieke context.
Studie: Je maakt kennis met Don Bosco, zijn aanpak en inspiratie en de hedendaagse vertaling daarvan in het opvoedingsproject. Daarnaast blijf je achtergronden verwerven rond de thema’s die in onze werking aan bod komen zoals pedagogie, pastoraal, organisatieontwikkeling, het leren van volwassenen, beleidsvoering ...
Organisatie en administratie: Je neemt organisatorische en administratieve taken verbonden aan de werking op.

Welke kwaliteiten vinden wij belangrijk voor dit werk?

Teamspirit: Voor heel wat van je taken werk je nauw samen met anderen, samenwerken en overleggen zijn dan ook cruciale vaardigheden voor deze functie.
Zelfstandig werken: Naast de momenten van samenwerking en overleg, plan en organiseer je je eigen werk en studie.
Communicatieve en sociale vaardigheden: Goede contacten met de organisaties waarvoor we werken zijn onontbeerlijk.
Creativiteit: Bij onze zoektocht naar manieren om de aanpak van Don Bosco levend te houden, doen we graag beroep op je open, creatieve en kritische geest.
Een vlotte pen: Geregeld zullen we beroep doen op je vaardigheden om teksten te schrijven en te redigeren.
Leerbereidheid: Om in te spelen op de vragen en evoluties die op ons afkomen moet je bereid zijn te blijven leren en verder te ontwikkelen.
Inspiratie en bewogenheid: Anderen motiveren en uitdagen om vanuit de inspiratie van Don Bosco te werken, kan enkel als je zelf zijn charisma en aanpak verwerft en inzet. De christelijke traditie is voor ons hierbij een belangrijke bron van inspiratie.
Authenticiteit en openheid: Deze attitudes vinden we belangrijke grondhoudingen in het werken met elkaar en met onze doelgroepen.


Verdere concrete vereisten?


• Diploma hoger onderwijs (al dan niet universitair) in de richting menswetenschappen. Een theologische of pastorale basis is een pluspunt.
• Ervaring met opvoeding of onderwijs, hulpverlening, vormingswerk en/of pastorale animatie zijn een belangrijke troef, evenals de vertrouwdheid met Don Bosco.
• Computervaardigheden (tekstverwerking, Power Point ...).
• Bij voorkeur beschikken over een auto en je binnen Vlaanderen willen verplaatsen naar de organisaties waarvoor we werken.
• Bereidheid tot beperkte vormen van weekend- en avondwerk.
• Bereidheid om af en toe aan uitwisselings- en vormingsmomenten deel te nemen in het buitenland.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een groeiperspectief: Wij bieden je de kans om met de verschillende aspecten van het werk vertrouwd te geraken en je gaandeweg de nodige vaardigheden eigen te maken of verder te ontplooien. We ondersteunen je om te groeien in je professionele deskundigheid en je persoonlijke bewogenheid/geloofsverhaal. Daarnaast krijg je de ruimte eigen accenten en ideeën in te brengen en onze dienst verder mee uit te bouwen. In het eerste jaar bieden we je een traject aan waarbij je peter/meter je ondersteunt, feedback geeft en peilt naar je noden en vragen. Ook nadien wordt jaarlijks een functioneringsgesprek met jou gevoerd rond je welbevinden binnen het team en het stimuleren van je verdere professionele ontwikkeling.
Supervisie: In de loop van het eerste en/of tweede werkjaar krijg je de kans om een persoonlijk supervisietraject te volgen bij een ervaren externe supervisor.
Vorming: In overleg detecteren we mogelijke vormingsbehoeften en zoeken we naar geschikte vormingskansen om hierop in te spelen.
Een open gesprekscultuur: Het geven en ontvangen van feedback om groei te stimuleren is eigen aan ons team.

Concrete info

• Indiensttreding: september 2023
• Werkadres: Don Bosco Vorming & Animatie, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.
• Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot zondag 18 juni verstuurd worden naar het volgende adres: Don Bosco Vorming & Animatie t.a.v. Annemie Tuts, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Mailen kan naar: annemie.tuts@donbosco.be
• De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden eind juni 2023.

Alle info in pdf: Vacature mei 2023.pdf