Opnieuw van Don Bosco vertrekken • Is het preventief systeem van Don Bosco nog actueel?


In gesprek met Don Bosco

Iedereen die geïnspireerd is door de persoon of de opvoedingsaanpak van Don Bosco wordt telkens opnieuw uitgedaagd om zijn ervaringen in gesprek te brengen met de traditie én met de hedendaagse opvattingen en overtuigingen. De leefwereld van Don Bosco is niet meer de onze. Wat hij aanvoelde over opvoeden vraagt om een vertaling naar onze tijd en onze context. De dialoog tussen de traditie en actuele inzichten voorkomt een eenzijdige benadering van Don Bosco en maakt zijn persoon, pedagogie en spiritualiteit nog steeds relevant voor deze tijd. Don Bosco Vorming & Animatie draagt niet alleen bij tot die dialoog, maar wil zoveel mogelijk geïnteresseerden bij dit gesprek betrekken.

Achtergrond bij het thema

In 1841 arriveert Don Bosco als jonge priester in Turijn. Don Cafasso, zijn mentor, brengt hem in contact met de meest kwetsbare jongeren in de stad. Ze moeten voor zichzelf zorgen en leven noodgedwongen op de straat. Er is voor hen geen plaats in de samenleving. Ze worden beschouwd als een bedreiging voor de sociale orde. Don Bosco echter kijkt met empathie naar hen. Hij ziet hun potentieel.
Niet zonder moeite begint hij in Valdocco met een Oratorio. Hiermee wil hij een antwoord bieden op de ellende van die jongeren. Hij brengt hen samen op een plaats waar ze kunnen spelen, jong zijn en zich veilig voelen. Ze leren er lezen, schrijven en worden er gevormd tot vakmensen. Ook voor hun geestelijk welzijn is er aandacht. De jongeren zijn in het Oratorio geen nummer. Ze zijn bij naam gekend en mogen ervaren dat ze onvoorwaardelijk geaccepteerd worden. Ze ontmoeten er mensen die oprecht in hen geïnteresseerd zijn.

Concreet

Is het preventief systeem dat Don Bosco ons nalaat vandaag nog relevant voor jongeren die moeten opgroeien in moeilijke omstandigheden? De sociaal-economische realiteit in het eerste kwart van de 21ste eeuw is immers totaal anders dan die in Turijn in de 19de eeuw.
Jean-Marie Petitclerc grijpt terug naar de grondintuïties van de pedagogische aanpak van Don Bosco om preventieve interventies op te zetten voor risicojongeren in de buitenwijken van Parijs en Lyon.

Spreker

Na zijn opleiding tot salesiaan specialiseerde Jean-Marie Petitclerc zich als opvoeder in de aanpak van jongerenvraagstukken in probleemwijken in grote steden. Geïnspireerd door Don Bosco trekt hij de kaart van de pedagogische relatie. Wanneer in Frankrijk in de jaren ‘90 in vele steden in achtergestelde wijken rellen uitbreken, pleit hij voor het herstel van de verbinding tussen alle betrokkenen (jongeren, ouders, onderwijs, sociale werkers, politiek ...). Hij mengt zich in het maatschappelijke debat door te pleiten voor preventie en herstel van relaties.
Sinds 2017 is hij vicaris van de provinciaal van de salesiaanse provincie Frankrijk en België-Zuid. 

Doelgroep

Iedereen die zich door Don Bosco wil laten inspireren, is van harte welkom: salesianen, zusters van Don Bosco, leerkrachten, opvoeders, salesiaanse medewerk(st)ers, vrijwilligsters van Don Bosco, oud-leerlingen, sympathisanten.

Datum en plaats

Zaterdag 1 april 2023
van 9.45 uur tot 16.00 uur

Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee
België

Info en inschrijvingen

€ 25, inclusief broodjesmaaltijd en koffie.
Betaling kan enkel ter plaatse.
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, graag voor 24 maart 2023.