Pastorale inspiratiedag SO - Sempre Avanti!


SEMPRE AVANTI! ALLE TROSSEN LOS
Stuwkracht voor pastoraal op school

INHOUD

Dit werkjaar willen we ons herbronnen en laten inspireren door de visie en aanpak van Don Bosco. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Don Bosco Vorming & Animatie lanceren we in de herfst van 2023 een nieuwe visuele impuls die een verrassende inkijk in Don Bosco’s leven zal bieden.

Don Bosco’s keuze om met jonge mensen op weg te gaan als hun gids en tochtgenoot blijft een krachtig voorbeeld. Ook PAG-werkingen worden telkens opnieuw uitgenodigd zich te laten raken door jongeren en vanuit dat appel in beweging te komen ... altijd verder, sempre avanti!

DOELGROEP

Je bent werkzaam in het secundair onderwijs en droomt van een levendige pastorale werking op jouw school. Je wilt je hiervoor verder bekwamen en laten uitdagen. Je doet graag nieuwe inspiratie op en wilt je bewogenheid en engagement voeden.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

  • Je onderzoekt op welke manier de PAG-werking kan bijdragen aan een vitale, zorgzame en warme schoolcultuur.
  • Je voelt hoe geduldig en vaak met kleine dingen werk kan worden gemaakt van een doordesemde PAG-werking op school.
  • Je krijgt een klankbord om jouw praktijk in een veilige en professionele omgeving te toetsen en in vraag te stellen.
  • Je legt contacten met andere pastorale verantwoordelijken uit de Don Boscoscholen en bouwt mee aan een ondersteunend netwerk rond pastoraal.
  • Je keert terug naar huis met nieuwe impulsen voor de pastoraal op school.

WERKWIJZE

Op de vormingsdag in november 2023 kan je kennismaken met de gloednieuwe impuls rond Don Bosco. We gaan hier samen mee aan de slag zodat je met heel wat nieuwe inspiratie naar je eigen PAG-werking kan terugkeren.

In april 2024 biedt de jaarlijkse tweedaagse aan PAG-medewerkers uit onze scholen tijd en ruimte voor herbronning, ontmoeting en uitwisseling. Je mag je laten inspireren door een nieuwe inhouden en inzichten. Daarbij komen zeker je eigen ervaringen en beleving ruim aan bod. Naar goede gewoonte bieden we een breed en verrassend scala aan creatieve werkvormen.

BEGELEIDING

Annemie Tuts, Bart Van der Smissen en Dieter Verpoest

WAAR & WANNEER

Vormingsdag Sempre Avanti! Alle trossen los
Don Bosco Oud-Heverlee
Do. 23/11/2023 van 9.30 tot 16.00 uur

Kostprijs: € 55


Tweedaagse (met overnachting)
Onthaalcentrum Huis van Maria, Scherpenheuvel
Ma. en di. 22-23/04/2024 van ma. 9.30 tot di. 16.00 uur

Kostprijs: € 120