Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften en getuigenissen (1845-1877)

Een aantal teksten van Don Bosco geschreven tussen 1845 en 1877 aangevuld met een aantal getuigenissen van andere auteurs uit die periode. Meer dan tot een lezing uit ‘historische interesse’ dagen deze teksten ons uit tot een persoonlijk op weg gaan met Don Bosco.

Giovanni Bosco e.a., redactie Don Bosco Vorming & Animatie 2008

Salesianiteit uit Mornese - Maria Mazzarello & Don Bosco

Op een eigen en originele manier hebben de zusters zich in de salesiaanse traditie geïntegreerd en ontplooid. Daarbij zijn ze nooit ‘de geest van Mornese’ vergeten die hun salesiaans engagement diepgaand gekleurd heeft en ook vandaag nog kleurt.

Anselm Grün, Edna Mac Donald, Elly Mondelaers, Hilde Stinkens, Marina Rerren 2004

Over de grens - Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief

Het stellen van grenzen en de integratie ervan bij kinderen en jongeren blijkt in onze samenleving een moeilijke opgave te zijn. Het bewustzijn dat er meer aandacht moet zijn voor grenzen en structuur groeit. De opvoedingsvisie en aanpak van Don Bosco kunnen daarbij inspirerend werken.

Rik Biesmans, Annemie Vandaele, Colette Schaumont & Luc Verlinde, Benny Van Molle, Stijn Van Eyken, Geert Stroobant, Marc Veirman, Marleen Martens, Tom Van Nevel, Marleen Heylen, Jean-Marie Petitclerc 2005

Kwetsbare jongeren. Een uitdaging voor de samenleving en voor de salesiaanse opvoeding

De basisintuïtie van Don Bosco omtrent de kracht van de relatie, weliswaar onderbouwd en ondersteund met hedendaagse inzichten uit het opvoedings- en hulpverleningsdenken, blijkt nog steeds geldig. Deze accepterende en tegelijk uitdagende relatie biedt de jongere de kans zijn kwetsbaarheid te erkennen en om te vormen tot kracht.

Nicole Vettenburg, Guy Deboutte, Annemie Dillen, Jo Moreel, Jan Malfliet, Marc De Veirman, Cyrliel Craeghs, Roger Burggraeve 2006

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk - Perspectieven en uitdagingen

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhoudspastoraal losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen.

Aldo Giraudo, André Fossion, Bert Roebben, Johan Van der Vloet, Jean-Paul Laurent, Michaël Bloemen, Bart Vanhyfte, Frank D’hondt, Jan Schepers 2007

Begeesterd door Don Bosco - Opvoeding en spiritualiteit

Waar vroeger begrippen als professionaliteit en ethos op het voorplan stonden, blijkt nu plaats geruimd te worden voor een spirituele verankering van het opvoeden. Het zoeken naar een geïntegreerde spiritualiteit die het opvoeden draagt en inspireert en tegelijk doorheen de ervaring van het opvoeden gedragen en geïnspireerd wordt, is meer dan ooit actueel.

Johan Van der Vloet, Daniël Federspiel, Jacques Schepens, Annemie Vandaele, Piet stienaers 2004