Voordoen in dialoog - Aandacht voor een kwaliteitsvolle pedagogische relatie

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaans project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel.

Rik Biesmans, Kathleen De Goignies, Jean Marie Petitclerc, Katrien Kuti, Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin, Roger Burggraeve, Jean Marie Petitclerc, Dominique Voesten-Gerritsen 2011

Samen identiteit ontwikkelen - Een salesiaans perspectief

De vraag naar de eigen identiteit staat in heel wat organisaties steeds meer op de voorgrond. Deze vraag komt niet alleen van buitenaf maar groeit ook van binnenuit. De eigen salesiaanse identiteit verhelderen is een boeiende maar geen vanzelfsprekende uitdaging.

Johan Van der Vloet, Cyriel Craeghs, Mark Tips, Marc De Veirman, Tom Van Nevel, Frans Matthyssen, Jos Van Eyken, Wim Verdeyen, Veerle Tordeurs,, Jean-Paul Pinxten, Reinhilde Moriau en Paul Van Haute, Colette Schaumont, Carlo Loots, Roger Burggraeve 2009

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk - Perspectieven en uitdagingen

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhoudspastoraal losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen.

Aldo Giraudo, André Fossion, Bert Roebben, Johan Van der Vloet, Jean-Paul Laurent, Michaël Bloemen, Bart Vanhyfte, Frank D’hondt, Jan Schepers 2007

Kwetsbare jongeren. Een uitdaging voor de samenleving en voor de salesiaanse opvoeding

De basisintuïtie van Don Bosco omtrent de kracht van de relatie, weliswaar onderbouwd en ondersteund met hedendaagse inzichten uit het opvoedings- en hulpverleningsdenken, blijkt nog steeds geldig. Deze accepterende en tegelijk uitdagende relatie biedt de jongere de kans zijn kwetsbaarheid te erkennen en om te vormen tot kracht.

Nicole Vettenburg, Guy Deboutte, Annemie Dillen, Jo Moreel, Jan Malfliet, Marc De Veirman, Cyrliel Craeghs, Roger Burggraeve 2006

Begeesterd door Don Bosco - Opvoeding en spiritualiteit

Waar vroeger begrippen als professionaliteit en ethos op het voorplan stonden, blijkt nu plaats geruimd te worden voor een spirituele verankering van het opvoeden. Het zoeken naar een geïntegreerde spiritualiteit die het opvoeden draagt en inspireert en tegelijk doorheen de ervaring van het opvoeden gedragen en geïnspireerd wordt, is meer dan ooit actueel.

Johan Van der Vloet, Daniël Federspiel, Jacques Schepens, Annemie Vandaele, Piet stienaers 2004