Voordoen in dialoog - Aandacht voor een kwaliteitsvolle pedagogische relatie.

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaans project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel.

Rik Biesmans, Kathleen De Goignies, Jean Marie Petitclerc, Katrien Kuti, Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin, Roger Burggraeve, Jean Marie Petitclerc, Dominique Voesten-Gerritsen 2011

Het verhaal doorgeven. Narrativiteit in salesiaans perspectief.

Over de wonderlijke kracht van verhalen en hoe die kan ingezet worden in opvoeding, onderwijs en hulpverlening.

Nico Ter Linden, Rita Ghesquiere, Kristien Van de Velde, Hans Van Crombrugge, Erik Herrebosch, Paul Van Haute, Aldo Giraudo, Christa Borré 2013

Godzijdank een menselijk verhaal

Piet Stienaers wil ons laten ervaren dat het evangelie misschien meer met ons leven te maken heeft dan we initieel dachten. En dat we zelfs nog iets kunnen leren ...

Piet Stienaers 2014

Meerstemmig opvoeden vandaag

Een samenleving die opvoeding herleidt tot het gebruik van instrumenten en methodieken is haar geloof in de toekomst kwijt. Méér dan ooit worden we uitgedaagd tot een hernieuwde reflectie op de grondslagen en inspirerende oriëntaties voor een opvoeding die de hele mens beoogt.

Roger Burggraeve 2015

Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk - Perspectieven en uitdagingen

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhoudspastoraal losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen.

Aldo Giraudo, André Fossion, Bert Roebben, Johan Van der Vloet, Jean-Paul Laurent, Michaël Bloemen, Bart Vanhyfte, Frank D’hondt, Jan Schepers 2007

Salesianiteit uit Mornese - Maria Mazzarello & Don Bosco

Op een eigen en originele manier hebben de zusters zich in de salesiaanse traditie geïntegreerd en ontplooid. Daarbij zijn ze nooit ‘de geest van Mornese’ vergeten die hun salesiaans engagement diepgaand gekleurd heeft en ook vandaag nog kleurt.

Anselm Grün, Edna Mac Donald, Elly Mondelaers, Hilde Stinkens, Marina Rerren 2004

Begeesterd door Don Bosco - Opvoeding en spiritualiteit

Waar vroeger begrippen als professionaliteit en ethos op het voorplan stonden, blijkt nu plaats geruimd te worden voor een spirituele verankering van het opvoeden. Het zoeken naar een geïntegreerde spiritualiteit die het opvoeden draagt en inspireert en tegelijk doorheen de ervaring van het opvoeden gedragen en geïnspireerd wordt, is meer dan ooit actueel.

Johan Van der Vloet, Daniël Federspiel, Jacques Schepens, Annemie Vandaele, Piet stienaers 2004