Als woorden het leven heiligen

Piet Stienaers maakte op onze vraag een selectie uit zijn verzameling van teksten die hij de voorbije jaren bij allerlei gelegenheden schreef. Ze gaan over liefde, verbondenheid, gastvrijheid, de belofte van een nieuw jaar, de kracht van de verrijzenis.

Piet Stienaers & Hilde Vandersmissen 2016

Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

Het vernieuwde opvoedingsproject.

Don Bosco-beweging 2015

"Da mihi animas ..." Keuzes en bezieling in het leven van Don Bosco

Al wie op weg wil gaan met Don Bosco, in een eerste kennismaking of een verdere verdieping.

Schaumont Colette 2010

Memorie dell'Oratorio - Herinneringen aan het Oratorio

Eén van de meest persoonlijke en levendige geschriften van Don Bosco en een soort ‘geestelijk testament’ waarin hij zijn naaste medewerkers de krachtlijnen van zijn aanpak en spiritualiteit wou meegeven als oriëntatie voor de toekomst.

Giovanni Bosco, Aldo Giraudo; redactie Don Bosco Vorming & Animatie. 2007

Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften en getuigenissen (1845-1877)

Een aantal teksten van Don Bosco geschreven tussen 1845 en 1877 aangevuld met een aantal getuigenissen van andere auteurs uit die periode. Meer dan tot een lezing uit ‘historische interesse’ dagen deze teksten ons uit tot een persoonlijk op weg gaan met Don Bosco.

Giovanni Bosco e.a., redactie Don Bosco Vorming & Animatie 2008

Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften van Don Bosco (1877-1888)

Belangrijke teksten van Don Bosco om hem nog beter te begrijpen en hem vandaag gestalte te blijven geven.

Giovanni Bosco, redactie Don Bosco Vorming & Animatie. 2012

Over de grens - Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief

Het stellen van grenzen en de integratie ervan bij kinderen en jongeren blijkt in onze samenleving een moeilijke opgave te zijn. Het bewustzijn dat er meer aandacht moet zijn voor grenzen en structuur groeit. De opvoedingsvisie en aanpak van Don Bosco kunnen daarbij inspirerend werken.

Rik Biesmans, Annemie Vandaele, Colette Schaumont & Luc Verlinde, Benny Van Molle, Stijn Van Eyken, Geert Stroobant, Marc Veirman, Marleen Martens, Tom Van Nevel, Marleen Heylen, Jean-Marie Petitclerc 2005

Kwetsbare jongeren. Een uitdaging voor de samenleving en voor de salesiaanse opvoeding

De basisintuïtie van Don Bosco omtrent de kracht van de relatie, weliswaar onderbouwd en ondersteund met hedendaagse inzichten uit het opvoedings- en hulpverleningsdenken, blijkt nog steeds geldig. Deze accepterende en tegelijk uitdagende relatie biedt de jongere de kans zijn kwetsbaarheid te erkennen en om te vormen tot kracht.

Nicole Vettenburg, Guy Deboutte, Annemie Dillen, Jo Moreel, Jan Malfliet, Marc De Veirman, Cyrliel Craeghs, Roger Burggraeve 2006

Samen identiteit ontwikkelen - Een salesiaans perspectief.

De vraag naar de eigen identiteit staat in heel wat organisaties steeds meer op de voorgrond. Deze vraag komt niet alleen van buitenaf maar groeit ook van binnenuit. De eigen salesiaanse identiteit verhelderen is een boeiende maar geen vanzelfsprekende uitdaging.

Johan Van der Vloet, Cyriel Craeghs, Mark Tips, Marc De Veirman, Tom Van Nevel, Frans Matthyssen, Jos Van Eyken, Wim Verdeyen, Veerle Tordeurs,, Jean-Paul Pinxten, Reinhilde Moriau en Paul Van Haute, Colette Schaumont, Carlo Loots, Roger Burggraeve 2009

Voordoen in dialoog - Aandacht voor een kwaliteitsvolle pedagogische relatie.

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaans project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel.

Rik Biesmans, Kathleen De Goignies, Jean Marie Petitclerc, Katrien Kuti, Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin, Roger Burggraeve, Jean Marie Petitclerc, Dominique Voesten-Gerritsen 2011